Czy przydatne?

Definicja Dgw

Co oznacza DGW: dolna granica wybuchowości

Czym jest DGW znaczenie w Słownik definicji D .


ZNACZENIE DYFUZJA
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów.
ZNACZENIE DOWÓDCA
Co oznacza osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom.
ZNACZENIE DYSPOZYTOR
Co oznacza funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich.
ZNACZENIE DEFLAGRACJA
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WSTĘPNA
Co oznacza jest wykonywana bezpośrednio po zakończeniu działań, przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a.