Czy przydatne?

Definicja Kolektor

Co oznacza KOLEKTOR: kluczowa rura zbiorcza sporych rozmiarów z szeregiem odgałęzień przydzielonych do zbierania albo rozdzielania cieczy, gazów

Czym jest KOLEKTOR znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KAUSZA:
Co oznacza chomątko, metalowy ochraniacz pętli na końcu linki strażackiej zapobiegający jej przecieraniu się kolektor.
ZNACZENIE KIEROWANIE TAKTYCZNE:
Co oznacza granicy strefy zagrożenia albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycznemu podlegają siły nie przekraczające kolektor.
ZNACZENIE KIEROWANIE INTERWENCYJNE:
Co oznacza strefie zagrożenia albo bezpośrednich działań ratowniczych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i mienia i środowiska albo prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w celu likwidacji albo kolektor.
ZNACZENIE KALENICA:
Co oznacza poziomy grzbiet dachu dwuspadowego kolektor.
ZNACZENIE KARY PORZĄDKOWE:
Co oznacza środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie kolektor.