Słownik fizyka na M

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Moc skuteczna prądu przemiennego Znaczenie Moc efektywną wyraża się wzorem
  • Definicja Mol Znaczenie gramach węgla 12C. Jeżeli N znaczy całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli tego gazu obliczamy ze wzoru
  • Definicja Moc prądu elektrycznego Znaczenie Moc prądu elektrycznego o natężeniu I płynącego poprzez obiekt obwodu, na którego końcach różnica potencjałów jest równa U, ustalona jest wzorem
  • Definicja Moc prądu przemiennego Znaczenie Moc prądu przemiennego płynącego poprzez opornik o oporze R jest także funkcją czasu
  • Definicja Magnetyczne skutki przepływu prądu elektrycznego Znaczenie indukcji B. Wartość wektora indukcji w każdym punkcie pola zależy od odległości r tego punktu od przewodnika i od natężenia prądu I płynącego w przewodniku,a również od
  • Definicja Moc Znaczenie wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń mechaniczny (1 KM = 735,5 W) i kilowat (1 kW = 1000 W). Kilowatogodzina (1
  • Definicja Masa a ciężar Znaczenie Ciężar to siła, jaką dana masa jest grawitacyjnie przyciągana poprzez Ziemię. Siła przyciągania ziemskiego,jak każda siła nadaje ciału o masie m przyspieszenie, które w tym

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Masa A Ciężar, Moc, Magnetyczne Skutki Przepływu Prądu Elektrycznego, Moc Prądu Przemiennego, Moc Prądu Elektrycznego, Mol, Moc Skuteczna Prądu Przemiennego znaczenie.

Co to jest Masa A Ciężar, Moc, Magnetyczne Skutki Przepływu Prądu słownik.