Słownik fizyka na M

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Elektrycznego Prądu Moc Co znaczy Moc prądu elektrycznego o natężeniu I płynącego poprzez obiekt obwodu, na którego końcach różnica potencjałów jest równa U, ustalona jest wzorem
  • Definicja Przemiennego Prądu Moc Krzyżówka Moc prądu przemiennego płynącego poprzez opornik o oporze R jest także funkcją czasu
  • Definicja Ciężar A Masa Co to jest substancji (zależy od liczby drobin, z których zbudowane jest ciało). Ciężar to siła, jaką dana masa jest grawitacyjnie przyciągana poprzez Ziemię. Siła przyciągania ziemskiego
  • Definicja Mol Słownik posiadająca liczbę Avogadra drobin, a więc tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12C. Jeżeli N znaczy całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli tego gazu obliczamy ze
  • Definicja Moc Czym jest skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń
  • Definicja Magnetyczne skutki przepływu prądu elektrycznego Co oznacza prostoliniowego przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne o indukcji B. Wartość wektora indukcji w każdym punkcie pola zależy od odległości r tego punktu od przewodnika i od
  • Definicja Moc skuteczna prądu przemiennego Tłumaczenie Moc efektywną wyraża się wzorem

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Moc skuteczna prądu przemiennego co znaczy Magnetyczne skutki przepływu prądu elektrycznego krzyżówka Moc co to jest Mol słownik Masa a ciężar czym jest Moc. znaczenie.

Co to jest Moc prądu elektrycznego co znaczy Moc prądu przemiennego krzyżówka słownik.