Czy przydatne?

Definicja Ogniowe Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE OGNIOWE: działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej

Czym jest ROZPOZNANIE OGNIOWE znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZWÓJ POŻARU:
Co oznacza intensyfikacja procesu spalania rozpoznanie ogniowe.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej rozpoznanie ogniowe.
ZNACZENIE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU:
Co oznacza wzrost powierzchni albo objętości pożaru rozpoznanie ogniowe.
ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozpoznanie ogniowe.
ZNACZENIE RETENCJA:
Co oznacza tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny rozpoznanie ogniowe.