Czy przydatne?

Definicja Operacyjny Czas

Co oznacza CZAS OPERACYJNY: czas przewidziany na wykonanie poprzez straż pożarną zadania bojowego

Czym jest CZAS OPERACYJNY znaczenie w Słownik definicji C .

ZNACZENIE CZAS GASZENIA POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do momentu przerwania podawania środka gaśniczego czas operacyjny.
ZNACZENIE CZAS LOKALIZACJI POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do opanowania pożaru czas operacyjny.
ZNACZENIE CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO:
Co oznacza ciecz o temp. zapłonu do 55°C czas operacyjny.
ZNACZENIE CIŚNIENIE ROBOCZE:
Co oznacza najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia czas operacyjny.
ZNACZENIE CIŚNIENIE PRÓBNE:
Co oznacza ciśnienie pod jakim bada się węże pożarnicze, przedmioty urządzenia albo całą instalację przed oddaniem jej do eksploatacji czas operacyjny.