Czy przydatne?

Definicja Absolutna Temperatura

Co oznacza TEMPERATURA ABSOLUTNA: temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina

Czym jest TEMPERATURA ABSOLUTNA znaczenie w Słownik definicji T .


ZNACZENIE TEMPERATURA KRYTYCZNA
Co oznacza temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia.
ZNACZENIE TEMPERATURA ZAPŁONU
Co oznacza najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu.
ZNACZENIE TYŁ POŻARU
Co oznacza linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących.
ZNACZENIE TEREN AKCJI
Co oznacza region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru.
ZNACZENIE TRWAŁOŚĆ PIANY
Co oznacza to jest umiejętność piany do zachowania swoich właściwości, jakie uzyskała w chwili wytworzenia. Trwałość piany ustalana jest opierając się na szybkości.