Czy przydatne?

Definicja Piany Dyspersyjność

Co oznacza DYSPERSYJNOŚĆ PIANY: cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm

Czym jest DYSPERSYJNOŚĆ PIANY znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów dyspersyjność piany.
ZNACZENIE DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB):
Co oznacza osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym dyspersyjność piany.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające dyspersyjność piany.
ZNACZENIE DZIAŁANIA SKONCENTROWANE:
Co oznacza działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego dyspersyjność piany.
ZNACZENIE DYREKTYWA:
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli dyspersyjność piany.