Czy przydatne?

Definicja Dym

Co oznacza DYM: substancja chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, i tym podobne Liczba wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały

Czym jest DYM znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DZIAŁANIA POŁĄCZONE:
Co oznacza forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania dym.
ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów dym.
ZNACZENIE DYSLOKACJA:
Co oznacza rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji dym.
ZNACZENIE DUPLEKS:
Co oznacza mechanizm łączności telegraficznej, gdzie sygnały mogą być przekazywane równocześnie w obu kierunkach dym.
ZNACZENIE DYSPOZYTOR:
Co oznacza pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży pożarnej do dym.