Czy przydatne?

Definicja Dym

Co oznacza DYM: substancja chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, i tym podobne Liczba wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały

ZNACZENIE DEFLAGRACJA:
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu dym co to jest.
ZNACZENIE DZIAŁANIA RATOWNICZE:
Co oznacza czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia dym definicja.
ZNACZENIE DZIAŁANIE W NATARCIU:
Co oznacza zobacz obrona dym co znaczy.
ZNACZENIE DYSPERSYJNOŚĆ PIANY:
Co oznacza cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm dym słownik.
ZNACZENIE DYSLOKACJA:
Co oznacza rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji dym znaczenie.

Czym jest DYM znaczenie w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: