Czy przydatne?

Definicja Dym

Co oznacza DYM: substancja chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów pożarowych, i tym podobne Liczba wydobywającego się dymu jest tym większa, im więcej pierwiastków węgla mają w swojej strukturze palące się materiały

Czym jest DYM znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DZIAŁANIE W NATARCIU:
Co oznacza zobacz obrona dym.
ZNACZENIE DUPLEKS:
Co oznacza mechanizm łączności telegraficznej, gdzie sygnały mogą być przekazywane równocześnie w obu kierunkach dym.
ZNACZENIE DETONACJA:
Co oznacza zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii dym.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WSTĘPNA:
Co oznacza bezpośrednio po zakończeniu działań, przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a sprzęt stosowany w czasie działań nie powinien stać się dym.
ZNACZENIE DYMOSZCZELNOŚĆ:
Co oznacza umiejętność do przeciwstawienia się przenikaniu poprzez przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością pożarową dym.