Czy przydatne?

Definicja Skoncentrowane Działania

Co oznacza DZIAŁANIA SKONCENTROWANE: działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego

ZNACZENIE DOGASZANIE POŻARU:
Co oznacza etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru działania skoncentrowane co to jest.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające działania skoncentrowane definicja.
ZNACZENIE DOWÓDCA:
Co oznacza osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom działania skoncentrowane co znaczy.
ZNACZENIE DYREKTYWA:
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli działania skoncentrowane słownik.
ZNACZENIE DYM:
Co oznacza chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów działania skoncentrowane znaczenie.

Czym jest DZIAŁANIA SKONCENTROWANE znaczenie w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: