Czy przydatne?

Definicja Skoncentrowane Działania

Co oznacza DZIAŁANIA SKONCENTROWANE: działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego

Czym jest DZIAŁANIA SKONCENTROWANE znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYSPERSYJNOŚĆ PIANY:
Co oznacza cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm działania skoncentrowane.
ZNACZENIE DOGASZANIE POŻARU:
Co oznacza etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru działania skoncentrowane.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające działania skoncentrowane.
ZNACZENIE DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI:
Co oznacza najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego działania skoncentrowane.
ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową działania skoncentrowane.