Czy przydatne?

Definicja Skoncentrowane Działania

Co oznacza DZIAŁANIA SKONCENTROWANE: działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego

Czym jest DZIAŁANIA SKONCENTROWANE znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów działania skoncentrowane.
ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową działania skoncentrowane.
ZNACZENIE DYSPOZYTOR:
Co oznacza pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży pożarnej do działania skoncentrowane.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA:
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu działania skoncentrowane.
ZNACZENIE DYREKTYWA:
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli działania skoncentrowane.