Czy przydatne?

Definicja Pożaru Dogaszanie

Co oznacza DOGASZANIE POŻARU: etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru

Czym jest DOGASZANIE POŻARU znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów dogaszanie pożaru.
ZNACZENIE DYREKTYWA:
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli dogaszanie pożaru.
ZNACZENIE DYM:
Co oznacza chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów dogaszanie pożaru.
ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową dogaszanie pożaru.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające dogaszanie pożaru.