Czy przydatne?

Definicja Dyrektywa

Co oznacza DYREKTYWA: określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli

Czym jest DYREKTYWA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DZIAŁANIA SKONCENTROWANE:
Co oznacza działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego dyrektywa.
ZNACZENIE DZIAŁANIA POŁĄCZONE:
Co oznacza forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania dyrektywa.
ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową dyrektywa.
ZNACZENIE DYSPONOWANIE:
Co oznacza stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych dyrektywa.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające dyrektywa.