Czy przydatne?

Definicja Złośliwy Fałszywy Alarm

Co oznacza ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY: zgłaszając zjawisko sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd

Czym jest ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY znaczenie w Słownik definicji A .

ZNACZENIE ANKIER:
Co oznacza zobacz kotew ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY.
ZNACZENIE ALARM BOJOWY:
Co oznacza rozkaz albo umówiony sygnał podany dzięki radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY.
ZNACZENIE ADSORPCJA:
Co oznacza gromadzenie się substancji rozpuszczonych w cieczy albo aktualnych w fazie gazowej na powierzchni ciała stałego lub cieczy ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY.
ZNACZENIE ADHEZJA:
Co oznacza przyleganie cieczy do powierzchni ciała stałego. Ono jest rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY.
ZNACZENIE ABSORPCJA:
Co oznacza pochłanianie substancji całą objętością innej substancji, przeważnie gazu poprzez ciecz albo ciało stałe ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY.