Pisownia język polski | słownik na J

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Jahwe Co to jest wybranego, Izraela; złożona jest ono z4 spółgłosek - J H WH, które nazywane są regularnie świętym tetragramem; ztradycji samarytańskiej ize starożytnej transkrypcji gr. wynika, iż
 • Co to jest Johnson Eyvind Olof Verner Definicja Nobla (1974), od 1957 członek Akademii Szwedzkiej. Debiut lit. to zestaw nowel opowiadających otrudnych czasach głodu ibiedy w trakcie Iwojny światowej. Inicjalna twórczość
 • Co to jest Reklam Język Co znaczy sloganów, który odznacza: hasło, apel, instrukcja, dewiza, sentencja, stosowany wcelu zachwalenia towaru, do wzbudzenia chęci kupna iskorzystania zusługi; wpływa na świadomość
 • Co to jest Jedenastozgłoskowiec Słownik wers ma model 5+6, złożony z11 sylab, ze średniówką po 5. sylabie ize stałym akcentem paroksytonicznym; przeważnie układany wstrofy klasyczne tercynę, sekstynę, oktawę, strofę
 • Co to jest Gustav Carl Jung Znaczenie od 1906 uczeń S. Freuda uznany poprzez niego za następcę, zktórym dość błyskawicznie przestał się wdociekaniach naukowych zgadzać. W1910 założył Międzynarodowe Towarzystwo
 • Co to jest Ramon Juan Jimenez Czym jest Nagrody Nobla (1956). Żył itworzył wSalamance iMadrycie, po wojnie domowej do końca życia na emigracji wPuerto Rico. Debiutował w1900 wydając 2 tomy literaturze: Almas do violeta
 • Co to jest Jamb Co oznacza wmetryce antycznej stopa wierszowa złożona zdwu głosek - krótkiej idługiej (U -), które tworzyły metrum jambiczne; wjęz. pol. rzadkie zestroje akcentowe, na przykład twój państwo
 • Co to jest Marika Tove Jansson Krzyżówka szwedz., autorka serii oMuminkach, komiksów oich przygodach; wjęz. pol. opublikowano między innymi Wdolinie Muminków (1948), Lato Muminków (1954), Zima Muminków (1957), Kto
 • Co to jest Alfred Jarry Najlepszy prekursora dadaizmu isurrealizmu. Autor sztuki Ubu Władca, a więc Polacy ( rzecz odbywa się wPolsce, a więc nigdzie ), farsy pełnej absurdu, której premierom (prapremiera 1896
 • Co to jest Robinson Jeffers Przykłady zrodziny kalwińskiej, wychowany wduchu surowej religii, wszechstronnie wykształcony. Znał grekę, łacinę ihebrajski, wielki wpływ na jego umysł wywarła lektura Biblii, filozofia
 • Co to jest Judaizm Encyklopedia wartości etyczne ipostawy wynikające ztradycji iobyczaju tego narodu. Fundamentalne założenia: wiara wjednego Boga, Stwórcę oczekującego od ludzi przestrzegania kanonów moralnych
 • Co to jest Zbigniew Jerzyna Jak działa słuchowisk radiowych iwidowisk telewizyjnych. Debiutował w1957 na łamach Nowej Kultury , gdzie zamieścił wiersze Cyrk iSprawy nie mające końca. Odtąd datuje się współpraca J
 • Co to jest Jeż Teodor Tomasz, właśc. Zygmunt Miłkowski Czy jest nadzwyczajnie czynny działacz polit., gorący patriota przekonany osłuszności dążeń niepodległościowych, autorytet moralny swoich czasów. Uczestnik stworzenia na Węgrzech wczasie
 • Co to jest Henry James Pojęcie wAnglii (od 1876). Konfrontował kultury Europy iAmeryki, w szczególności tradycję purytańskiego dogmatyzmu ieurop. relatywizmu moralnego. Jest autorem licznych opowiadań: Namiętny
 • Co to jest Polski Język Wyjaśnienie wszystkich Polaków, wrozwoju historycznym czerpiący zzasobów słownictwa ijego form zdialektów, na przykład wielkopolskiego, małopolskiego w okolicy zapożyczeń, ludowych powiedzeń
 • Co to jest Poetycki Język Opis literaturze - sztuki słowa wmyśl tezy: wzruszać, sprawiać przyjemność (docere ac delectare); j.p. przeciwstawiany jest abstrakcyjnemu myśleniu, na przykład jęz. filoz. czy jęz
 • Co to jest Apokalipsy Jeźdźcy Informacje Jana; symboliczna wizja czterech jeźdźców, przedstawiająca wojnę, głód, pożar iśmierć. Inspiracje plastyczne między innymi wdrzeworytach A.Drera iw obrazach J. Lebensteina
 • Co to jest Teodor Choiński Jeske Co to jest lit. Zaistniał jako dziennikarz prasy warszawskiej. Własne sądy przedstawiciela obozu tak zwany młodego konserwatyzmu zamieszczał na łamach takich pism, jak Niwa , wyraz , Kurier
 • Co to jest Literacki Język Definicja narod., ukształtowany wobrębie jęz. narod., jęz. wszystkich Polaków wjego dwóch fundamentalnych odmianach: mówionego (w różnych formach) ipisanego, charakterystycznego w pierwszej
 • Co to jest Jan od Krzyża, właśc. Juan de Yepes y Alvarez Co znaczy karmelita, Lekarz Kościoła. W25 życia przyjął święcenia kapłańskie; spotkanie w1562 ze św. Teresą zAvila pozwoliło mu zrozumieć sedno ideału kontemplacyjnego, któremu pozostał
 • Co to jest Jamby Słownik na koleżeńskich spotkaniach towarzyskich. Filomaci przejęli je zantyku (na przykład Kallimach, Katullus), odczytywali na podwileńskich majówkach, co oddawało nastrój zabawy
 • Co to jest Vilhelm Johannes Jensen Znaczenie Nobla (1944). Dzieje rozwoju rasy germańskiej od początków życia na Ziemi opisał wcyklu: Lodowiec (1908), Okręt (1912), Gość Normy (1919), Zaginiony państwo (1919), Krzysztof
 • Co to jest Ianicius Klemens Janicki Czym jest czasów J. Kochanowskiego; pisarz laureatus . Uczył się wŻninie (1522), później wPoznaniu, wCollegium J. Lubrańskiego, gdzie zadebiutował jako 16-letni młodzieniec z łaciny odą na
 • Co to jest Jasieński Feliks, pseud. Manggha Co oznacza kolekcjoner sztuki imecenas. Publikował w Chimerze , Lamusie i Miesięczniku Literackim iArtystycznym . Podróżował po Europie, Azji iEgipcie. Główne dzieło to zestaw esejów Manggha
 • Co to jest Jasienica Paweł, właśc. Leon Lech Beynar Krzyżówka eseista; od 1944 redaktor konspiracyjnego pisma Pobudka , wlatach 1945-48 współpracownik Tygodnika Powszechnego i Słowa ; od 1950 współpracował z zwyczajnie , Kulturą i Nową
 • Co to jest Jotacja Najlepszy pojawianie się spółgłoski j przed samogłoskami wnagłosie albo pomiędzy samogłoskami wśródgłosie, na przykład Jadam zam. Adam, Jantoni zam. Antoni
 • Co to jest Językoznawstwo Przykłady edukacja ojęz. badająca jego budowę, postęp, mechanizm ifunkcjonowanie; j. diachroniczne (gr. dia = poprzez + chronos = czas) - zajmuje się badaniem pochodzenia iewolucji jęz.; j
 • Co to jest Świata Języki Encyklopedia największa liczba ludzi jako językiem ojczystym: chiński (1000 mln), z angielskiego: (350 mln), hiszp. (250 mln), hind. (200 mln), arab. (150 mln), bengalski (150 mln), ros. (150
 • Co to jest Voragine De Jakub Jak działa autor Złotej legendy (Legenda aurea), zbioru hagiograficznych opowieści irozważań przydzielonych do czytania, żywotów świętych na następne dni roku liturgicznego; celem dzieła
 • Co to jest Jer Czy jest prasłowiań. jedna zdwóch słabych artykulacyjnie samogł.; nazwa pochodzi od litery wcyrylicy ( - j. miękki, ú - j. twardy). Wokalizacja j. polegała na tym, iż samogł. redukowane
 • Co to jest Karl Jaspers Pojęcie przedstawiciel egzystencjalizmu. Analizował stosunki międzyludzkie, lecz także istosunek człowieka do kultury, prawdy, absolutu, jego rozważania dotyczą sytuacji granicznych
 • Co to jest Juwenilia Wyjaśnienie na przykład przekłady A. Mickiewicza zWoltera, Rousseau, Trembeckiego (Mieszko, książę Nowogródka, Darczanka, Kartofla, Walka miodowa. Prolog do bitwy, Zima miejska
 • Co to jest Tomasz Jastrun Opis reporter, red. Tygodnika Kulturalnego (1974-78), Res Publiki (od 1994); współzał. ired. nacz. pisma drugiego obiegu Wezwanie (1982-89), dyr. Instytutu Polskiego wSztokholmie
 • Co to jest Język Informacje konwencjonalny i społ., narzędzie porozumiewania się ludzi na obszarze określonej społ.; zasób zwrotów, wyrazów iform skodyfikowanych poprzez normy gramat. ipoprawnościowe; pełni
 • Co to jest Salezy Franciszek Jezierski Co to jest działacz oświatowy, ksiądz. Brał czynny udział wpracach Komisji Nauki Narodowej (1781-85), jako wizytator generalny szkół koronnych włożył znaczny wkład wreformę szkolnictwa
 • Co to jest Jakub Jasiński Definicja polityk, absolwent Szkoły Rycerskiej wWarszawie, odznaczony orderem Virtuti Militari, poległ na barykadzie wobronie Pragi wpowstaniu kościuszkowskim. Twórczość lit. J. obejmuje
 • Co to jest Siergiej Jesienin Co znaczy refleksyjnej liryki; mąż I. Duncan (1922-23), członek ekipy poetyckiej imażynistów itwórca ich programowego manifestu; zakończył życie samobójstwem. Pod wpływem rewolucji wRosji
 • Co to jest Michel Jean Jarre Słownik artysta muzyki elektronicznej. Wsławił się jako jej wykonawca wwielkich widowiskach plenerowych. Jego popularność zapoczątkowały utwory: Oxygene, Equinoxe, Revolutions, tworzona
 • Co to jest Jerzy Jarocki Znaczenie manekinów B. Jasieńskiego w1957 wteatrze katowickim i Ślubem W. Gombrowicza przygotowanym wteatrze studenckim wGliwicach. Od 1962 reżyser Teatru Starego wKrakowie, wystawia
 • Co to jest Irena Jurgielewiczowa Czym jest dzieci imłodzieży, publikowała także prace społ.-pedagog., działaczka oświatowa, redaktor wydawnictwa Czytelnik . Początkową twórczość adresowała do najmłodszych dzieci, na
 • Co to jest Jeremiada Co oznacza proroka Jeremiasza, który był świadkiem opanowania Jerozolimy poprzez Babilończyków; utwór lit. zawierający mowę, skargi, narzekania, biadanie, lament, treny opłakujące upadek
 • Co to jest Stanisław Jodłowski Krzyżówka UJ, współautor ogromnej reformy ortografii języka pol. w1936 r. Jego prace Zasady interpunkcji (1935), Zasady pisowni polskiej iinterpunkcji ze słownikiem ortograficznym (1936
 • Co to jest Mieczysław Jastrun Najlepszy tłumacz, członek PEN Clubu. Debiutował zbiorem literaturze Spotkanie wczasie (1929), w dalszym ciągu wydał tomy: Inna młodość (1933), Dzieje nieostygłe (1936), Strumień imilczenie
 • Co to jest Aleksander Połczyński Janta Przykłady eseista, tłumacz, bibliofil. Debiutował wspomnieniami myśliwskimi Oświcie (1928) itomem literaturze zgon białego słonia (1929); rozgłos zyskał dzięki reportażom zZSRR Patrzę na
 • Co to jest Jasieński Bruno, właśc. Wiktor B. Zysman Encyklopedia klubu futurystów Katarynka , współpracował zred. Zwrotnicy i Almanachu młodej sztuki , od 1923 r. związany zruchem komunistycznym. Od 1925 r. przebywał wParyżu, gdzie działał na
 • Co to jest Jasełka Jak działa ewang. iludowej, którego temat stanowią narodziny Chrystusa; pierwsi wystawili j. wśredniowieczu franciszkanie; potem teatry kośc. iprzykościelne. Wlit. pol. zainspirowały między
 • Co to jest Joyce James Augustine Aloysius Czy jest angielsku; w1904 r. opuścił Irlandię, aby osiedlić się ostatecznie wSzwajcarii (1918). Debiutował tomem poetyckim Muzyka kameralna (1907), który zawiera nostalgiczne utwory, pełne
 • Co to jest Maria Jarema Pojęcie projektowała także scenografię dla eksperymentalnego teatru Cricot prowadzonego wKrakowie poprzez jej brata Józefa. Studiowała rzeźbę wAkademii Sztuk Pięknych wKrakowie wpracowni
 • Co to jest Maria Janion Wyjaśnienie 1948 r. prof. IBL-u, znawca lit. romantycznej; autorka wielu prac nauk., między innymi Zygmunt Krasiński. Debiut idojrzałość (1962), Romantyzm ihistoria (1978), Gorączka
 • Co to jest Jazz Opis muzyki biedoty, uprawiana w pierwszej kolejności poprzez Murzynów; oparta na ragtimie, bluesie, negro-spirituals. Powstała na przełomie XIX-XX w. wpłd.- -amer. ośrodkach miejskich

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja CZYM JEST Jazz, Janion Maria, Jarema Maria, Joyce James Augustine Aloysius, Jasełka, Jasieński Bruno, Właśc. Wiktor B. Zysman, Janta-Połczyński Aleksander, Jastrun co to znaczy.

Słownik Czym jest Jazz, Janion Maria, Jarema Maria, Joyce James Augustine pisownia.