Pisownia język polski | słownik na J

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest Jamby Co znaczy na koleżeńskich spotkaniach towarzyskich. Filomaci przejęli je zantyku (na przykład Kallimach, Katullus), odczytywali na podwileńskich majówkach, co oddawało nastrój zabawy
 • Co to jest Reklam Język Krzyżówka sloganów, który odznacza: hasło, apel, instrukcja, dewiza, sentencja, stosowany wcelu zachwalenia towaru, do wzbudzenia chęci kupna iskorzystania zusługi; wpływa na świadomość
 • Co to jest Jedenastozgłoskowiec Co to jest wers ma model 5+6, złożony z11 sylab, ze średniówką po 5. sylabie ize stałym akcentem paroksytonicznym; przeważnie układany wstrofy klasyczne tercynę, sekstynę, oktawę, strofę
 • Co to jest Świata Języki Słownik największa liczba ludzi jako językiem ojczystym: chiński (1000 mln), z angielskiego: (350 mln), hiszp. (250 mln), hind. (200 mln), arab. (150 mln), bengalski (150 mln), ros. (150
 • Co to jest Językoznawstwo Czym jest edukacja ojęz. badająca jego budowę, postęp, mechanizm ifunkcjonowanie; j. diachroniczne (gr. dia = poprzez + chronos = czas) - zajmuje się badaniem pochodzenia iewolucji jęz.; j
 • Co to jest Vilhelm Johannes Jensen Co oznacza Nobla (1944). Dzieje rozwoju rasy germańskiej od początków życia na Ziemi opisał wcyklu: Lodowiec (1908), Okręt (1912), Gość Normy (1919), Zaginiony państwo (1919), Krzysztof
 • Co to jest Marika Tove Jansson Tłumaczenie szwedz., autorka serii oMuminkach, komiksów oich przygodach; wjęz. pol. opublikowano między innymi Wdolinie Muminków (1948), Lato Muminków (1954), Zima Muminków (1957), Kto
 • Co to jest Henry James Przykłady wAnglii (od 1876). Konfrontował kultury Europy iAmeryki, w szczególności tradycję purytańskiego dogmatyzmu ieurop. relatywizmu moralnego. Jest autorem licznych opowiadań: Namiętny
 • Co to jest Voragine De Jakub Definicja autor Złotej legendy (Legenda aurea), zbioru hagiograficznych opowieści irozważań przydzielonych do czytania, żywotów świętych na następne dni roku liturgicznego; celem dzieła
 • Co to jest Poetycki Język Encyklopedia literaturze - sztuki słowa wmyśl tezy: wzruszać, sprawiać przyjemność (docere ac delectare); j.p. przeciwstawiany jest abstrakcyjnemu myśleniu, na przykład jęz. filoz. czy jęz
 • Co to jest Ianicius Klemens Janicki Jak działa czasów J. Kochanowskiego; pisarz laureatus . Uczył się wŻninie (1522), później wPoznaniu, wCollegium J. Lubrańskiego, gdzie zadebiutował jako 16-letni młodzieniec z łaciny odą na
 • Co to jest Jan od Krzyża, właśc. Juan de Yepes y Alvarez Czy jest karmelita, Lekarz Kościoła. W25 życia przyjął święcenia kapłańskie; spotkanie w1562 ze św. Teresą zAvila pozwoliło mu zrozumieć sedno ideału kontemplacyjnego, któremu pozostał
 • Co to jest Jotacja Pojęcie pojawianie się spółgłoski j przed samogłoskami wnagłosie albo pomiędzy samogłoskami wśródgłosie, na przykład Jadam zam. Adam, Jantoni zam. Antoni
 • Co to jest Aleksander Połczyński Janta Wyjaśnienie eseista, tłumacz, bibliofil. Debiutował wspomnieniami myśliwskimi Oświcie (1928) itomem literaturze zgon białego słonia (1929); rozgłos zyskał dzięki reportażom zZSRR Patrzę na
 • Co to jest Ramon Juan Jimenez Opis Nagrody Nobla (1956). Żył itworzył wSalamance iMadrycie, po wojnie domowej do końca życia na emigracji wPuerto Rico. Debiutował w1900 wydając 2 tomy literaturze: Almas do violeta
 • Co to jest Jakub Jasiński Informacje polityk, absolwent Szkoły Rycerskiej wWarszawie, odznaczony orderem Virtuti Militari, poległ na barykadzie wobronie Pragi wpowstaniu kościuszkowskim. Twórczość lit. J. obejmuje
 • Co to jest Salezy Franciszek Jezierski Znaczenie działacz oświatowy, ksiądz. Brał czynny udział wpracach Komisji Nauki Narodowej (1781-85), jako wizytator generalny szkół koronnych włożył znaczny wkład wreformę szkolnictwa
 • Co to jest Robinson Jeffers Co znaczy zrodziny kalwińskiej, wychowany wduchu surowej religii, wszechstronnie wykształcony. Znał grekę, łacinę ihebrajski, wielki wpływ na jego umysł wywarła lektura Biblii, filozofia
 • Co to jest Maria Jarema Krzyżówka projektowała także scenografię dla eksperymentalnego teatru Cricot prowadzonego wKrakowie poprzez jej brata Józefa. Studiowała rzeźbę wAkademii Sztuk Pięknych wKrakowie wpracowni
 • Co to jest Jerzy Jarocki Co to jest manekinów B. Jasieńskiego w1957 wteatrze katowickim i Ślubem W. Gombrowicza przygotowanym wteatrze studenckim wGliwicach. Od 1962 reżyser Teatru Starego wKrakowie, wystawia
 • Co to jest Joyce James Augustine Aloysius Słownik angielsku; w1904 r. opuścił Irlandię, aby osiedlić się ostatecznie wSzwajcarii (1918). Debiutował tomem poetyckim Muzyka kameralna (1907), który zawiera nostalgiczne utwory, pełne
 • Co to jest Jasienica Paweł, właśc. Leon Lech Beynar Czym jest eseista; od 1944 redaktor konspiracyjnego pisma Pobudka , wlatach 1945-48 współpracownik Tygodnika Powszechnego i Słowa ; od 1950 współpracował z zwyczajnie , Kulturą i Nową
 • Co to jest Michel Jean Jarre Co oznacza artysta muzyki elektronicznej. Wsławił się jako jej wykonawca wwielkich widowiskach plenerowych. Jego popularność zapoczątkowały utwory: Oxygene, Equinoxe, Revolutions, tworzona
 • Co to jest Alfred Jarry Tłumaczenie prekursora dadaizmu isurrealizmu. Autor sztuki Ubu Władca, a więc Polacy ( rzecz odbywa się wPolsce, a więc nigdzie ), farsy pełnej absurdu, której premierom (prapremiera 1896
 • Co to jest Gustav Carl Jung Przykłady od 1906 uczeń S. Freuda uznany poprzez niego za następcę, zktórym dość błyskawicznie przestał się wdociekaniach naukowych zgadzać. W1910 założył Międzynarodowe Towarzystwo
 • Co to jest Mieczysław Jastrun Definicja tłumacz, członek PEN Clubu. Debiutował zbiorem literaturze Spotkanie wczasie (1929), w dalszym ciągu wydał tomy: Inna młodość (1933), Dzieje nieostygłe (1936), Strumień imilczenie
 • Co to jest Jamb Encyklopedia wmetryce antycznej stopa wierszowa złożona zdwu głosek - krótkiej idługiej (U -), które tworzyły metrum jambiczne; wjęz. pol. rzadkie zestroje akcentowe, na przykład twój państwo
 • Co to jest Juwenilia Jak działa na przykład przekłady A. Mickiewicza zWoltera, Rousseau, Trembeckiego (Mieszko, książę Nowogródka, Darczanka, Kartofla, Walka miodowa. Prolog do bitwy, Zima miejska
 • Co to jest Teodor Choiński Jeske Czy jest lit. Zaistniał jako dziennikarz prasy warszawskiej. Własne sądy przedstawiciela obozu tak zwany młodego konserwatyzmu zamieszczał na łamach takich pism, jak Niwa , wyraz , Kurier
 • Co to jest Jasełka Pojęcie ewang. iludowej, którego temat stanowią narodziny Chrystusa; pierwsi wystawili j. wśredniowieczu franciszkanie; potem teatry kośc. iprzykościelne. Wlit. pol. zainspirowały między
 • Co to jest Język Wyjaśnienie konwencjonalny i społ., narzędzie porozumiewania się ludzi na obszarze określonej społ.; zasób zwrotów, wyrazów iform skodyfikowanych poprzez normy gramat. ipoprawnościowe; pełni
 • Co to jest Zbigniew Jerzyna Opis słuchowisk radiowych iwidowisk telewizyjnych. Debiutował w1957 na łamach Nowej Kultury , gdzie zamieścił wiersze Cyrk iSprawy nie mające końca. Odtąd datuje się współpraca J
 • Co to jest Tomasz Jastrun Informacje reporter, red. Tygodnika Kulturalnego (1974-78), Res Publiki (od 1994); współzał. ired. nacz. pisma drugiego obiegu Wezwanie (1982-89), dyr. Instytutu Polskiego wSztokholmie
 • Co to jest Jasieński Feliks, pseud. Manggha Znaczenie kolekcjoner sztuki imecenas. Publikował w Chimerze , Lamusie i Miesięczniku Literackim iArtystycznym . Podróżował po Europie, Azji iEgipcie. Główne dzieło to zestaw esejów Manggha
 • Co to jest Maria Janion Co znaczy 1948 r. prof. IBL-u, znawca lit. romantycznej; autorka wielu prac nauk., między innymi Zygmunt Krasiński. Debiut idojrzałość (1962), Romantyzm ihistoria (1978), Gorączka
 • Co to jest Karl Jaspers Krzyżówka przedstawiciel egzystencjalizmu. Analizował stosunki międzyludzkie, lecz także istosunek człowieka do kultury, prawdy, absolutu, jego rozważania dotyczą sytuacji granicznych
 • Co to jest Apokalipsy Jeźdźcy Co to jest Jana; symboliczna wizja czterech jeźdźców, przedstawiająca wojnę, głód, pożar iśmierć. Inspiracje plastyczne między innymi wdrzeworytach A.Drera iw obrazach J. Lebensteina
 • Co to jest Johnson Eyvind Olof Verner Słownik Nobla (1974), od 1957 członek Akademii Szwedzkiej. Debiut lit. to zestaw nowel opowiadających otrudnych czasach głodu ibiedy w trakcie Iwojny światowej. Inicjalna twórczość
 • Co to jest Polski Język Czym jest wszystkich Polaków, wrozwoju historycznym czerpiący zzasobów słownictwa ijego form zdialektów, na przykład wielkopolskiego, małopolskiego w okolicy zapożyczeń, ludowych powiedzeń
 • Co to jest Jasieński Bruno, właśc. Wiktor B. Zysman Co oznacza klubu futurystów Katarynka , współpracował zred. Zwrotnicy i Almanachu młodej sztuki , od 1923 r. związany zruchem komunistycznym. Od 1925 r. przebywał wParyżu, gdzie działał na
 • Co to jest Jahwe Tłumaczenie wybranego, Izraela; złożona jest ono z4 spółgłosek - J H WH, które nazywane są regularnie świętym tetragramem; ztradycji samarytańskiej ize starożytnej transkrypcji gr. wynika, iż
 • Co to jest Jeremiada Przykłady proroka Jeremiasza, który był świadkiem opanowania Jerozolimy poprzez Babilończyków; utwór lit. zawierający mowę, skargi, narzekania, biadanie, lament, treny opłakujące upadek
 • Co to jest Siergiej Jesienin Definicja refleksyjnej liryki; mąż I. Duncan (1922-23), członek ekipy poetyckiej imażynistów itwórca ich programowego manifestu; zakończył życie samobójstwem. Pod wpływem rewolucji wRosji
 • Co to jest Literacki Język Encyklopedia narod., ukształtowany wobrębie jęz. narod., jęz. wszystkich Polaków wjego dwóch fundamentalnych odmianach: mówionego (w różnych formach) ipisanego, charakterystycznego w pierwszej
 • Co to jest Jer Jak działa prasłowiań. jedna zdwóch słabych artykulacyjnie samogł.; nazwa pochodzi od litery wcyrylicy ( - j. miękki, ú - j. twardy). Wokalizacja j. polegała na tym, iż samogł. redukowane
 • Co to jest Stanisław Jodłowski Czy jest UJ, współautor ogromnej reformy ortografii języka pol. w1936 r. Jego prace Zasady interpunkcji (1935), Zasady pisowni polskiej iinterpunkcji ze słownikiem ortograficznym (1936
 • Co to jest Jazz Pojęcie muzyki biedoty, uprawiana w pierwszej kolejności poprzez Murzynów; oparta na ragtimie, bluesie, negro-spirituals. Powstała na przełomie XIX-XX w. wpłd.- -amer. ośrodkach miejskich
 • Co to jest Judaizm Wyjaśnienie wartości etyczne ipostawy wynikające ztradycji iobyczaju tego narodu. Fundamentalne założenia: wiara wjednego Boga, Stwórcę oczekującego od ludzi przestrzegania kanonów moralnych
 • Co to jest Jeż Teodor Tomasz, właśc. Zygmunt Miłkowski Opis nadzwyczajnie czynny działacz polit., gorący patriota przekonany osłuszności dążeń niepodległościowych, autorytet moralny swoich czasów. Uczestnik stworzenia na Węgrzech wczasie
 • Co to jest Irena Jurgielewiczowa Informacje dzieci imłodzieży, publikowała także prace społ.-pedagog., działaczka oświatowa, redaktor wydawnictwa Czytelnik . Początkową twórczość adresowała do najmłodszych dzieci, na

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Jurgielewiczowa Irena co znaczy Jeż Teodor Tomasz, właśc. Zygmunt Miłkowski krzyżówka judaizm co to jest jazz słownik Jodłowski Stanisław czym jest jer co. co to znaczy.

Słownik Jamby co znaczy język reklam krzyżówka jedenastozgłoskowiec co to pisownia.