Pisownia język polski | słownik na J

Słownik definicji | pisowna i znaczenie
 • Co to jest języki świata Definicja z angielskiego: (350 mln), hiszp. (250 mln), hind. (200 mln), arab. (150 mln), bengalski (150 mln), ros. (150 mln), portug. (135 mln), japoński (120 mln), niem. (100 mln), franc
 • Co to jest James Henry Definicja tradycję purytańskiego dogmatyzmu ieurop. relatywizmu moralnego. Jest autorem licznych opowiadań: Namiętny pielgrzym (1871), Daisy Miller (1879), i powieści: Amerykanin (1877
 • Co to jest Juan de Yepes y Alvarez\. Jan od Krzyża, właśc Definicja spotkanie w1562 ze św. Teresą zAvila pozwoliło mu zrozumieć sedno ideału kontemplacyjnego, któremu pozostał wierny do końca życia. Najwcześniejszymi jego utworami lit. są poezje
 • Co to jest Janicki Klemens, Ianicius Definicja później wPoznaniu, wCollegium J. Lubrańskiego, gdzie zadebiutował jako 16-letni młodzieniec z łaciny odą na cześć założyciela uczelni (1532). Jego patronem stał się A. Krzycki
 • Co to jest Janion Maria Definicja między innymi Zygmunt Krasiński. Debiut idojrzałość (1962), Romantyzm ihistoria (1978), Gorączka romantyczna (1975), Wobec zła (1989), Życie pośmiertne Konrada Wallenroda (1990
 • Co to jest Jansson Tove Marika Definicja opublikowano między innymi Wdolinie Muminków (1948), Lato Muminków (1954), Zima Muminków (1957), Kto pocieszy Maciupka? (1960), tom bajek Opowiadania zdoliny Muminków (1962
 • Co to jest Janta-Połczyński Aleksander Definicja Oświcie (1928) itomem literaturze zgon białego słonia (1929); rozgłos zyskał dzięki reportażom zZSRR Patrzę na Moskwę (1933), Na kresach Azji (1939). Autor sztuk teatralnych As
 • Co to jest Jarema Maria Definicja prowadzonego wKrakowie poprzez jej brata Józefa. Studiowała rzeźbę wAkademii Sztuk Pięknych wKrakowie wpracowni X. Dunikowskiego. Wlatach 30. spore wrażenie robiły na niej prace
 • Co to jest Jarocki Jerzy Definicja Gombrowicza przygotowanym wteatrze studenckim wGliwicach. Od 1962 reżyser Teatru Starego wKrakowie, wystawia zarówno klasykę, jak dramaturgię współcz., na przykład Szekspira
 • Co to jest Jasiński Jakub Definicja Virtuti Militari, poległ na barykadzie wobronie Pragi wpowstaniu kościuszkowskim. Twórczość lit. J. obejmuje wiersze refleksyjne, obyczajowe, polit., między innymi Chciało się
 • Co to jest Jaspers Karl Definicja także istosunek człowieka do kultury, prawdy, absolutu, jego rozważania dotyczą sytuacji granicznych człowieka: cierpienia, winy, walki, zgonu. Filozofia egzystencji J. opiera
 • Co to jest Jastrun Tomasz Definicja 1994); współzał. ired. nacz. pisma drugiego obiegu Wezwanie (1982-89), dyr. Instytutu Polskiego wSztokholmie (1989-94). Twórczość J.wyrosła zdoświadczeń Nowej Fali. Debiutował
 • Co to jest Jeffers Robinson Definicja wykształcony. Znał grekę, łacinę ihebrajski, wielki wpływ na jego umysł wywarła lektura Biblii, filozofia Plutarcha iNietzschego. Od 1913 osiadł na wybrzeżu Kalifornii wsiedzibie
 • Co to jest Jerzyna Zbigniew Definicja Nowej Kultury , gdzie zamieścił wiersze Cyrk iSprawy nie mające końca. Odtąd datuje się współpraca J. zwiększością krajowych tytułów literacko-kulturalnych. Jako tomiki
 • Co to jest Jeske-Choiński Teodor Definicja przedstawiciela obozu tak zwany młodego konserwatyzmu zamieszczał na łamach takich pism, jak Niwa , wyraz , Kurier Warszawski . Wlatach 1910-14 był redaktorem Kroniki Powszechnej
 • Co to jest Jezierski Franciszek Salezy Definicja Narodowej (1781-85), jako wizytator generalny szkół koronnych włożył znaczny wkład wreformę szkolnictwa; jeden zgłównych pisarzy Kuźnicy Kołłątajowskiej. Twórczość J. zróżnicowana
 • Co to jest język Definicja określonej społ.; zasób zwrotów, wyrazów iform skodyfikowanych poprzez normy gramat. ipoprawnościowe; pełni funkcję komunikatywną wżyciu człowieka, narodu, państwa. Jako wskaźnik
 • Co to jest język poetycki Definicja docere ac delectare); j.p. przeciwstawiany jest abstrakcyjnemu myśleniu, na przykład jęz. filoz. czy jęz. konkretów - potocznemu, myśląc oj.p. przywołujemy na przykład Treny J
 • Co to jest język polski Definicja ijego form zdialektów, na przykład wielkopolskiego, małopolskiego w okolicy zapożyczeń, ludowych powiedzeń, sentencji, przysłów. Współcz. j.p. rozpada się na dwie odmiany: 1) jęz
 • Co to jest język reklam Definicja stosowany wcelu zachwalenia towaru, do wzbudzenia chęci kupna iskorzystania zusługi; wpływa na świadomość odbiorcy poprzez stereotyp, oklepany zwrot, komunał, regularnie wfunkcji
 • Co to jest językoznawstwo Definicja diachroniczne (gr. dia = poprzez + chronos = czas) - zajmuje się badaniem pochodzenia iewolucji jęz.; j. synchroniczne (gr. syn = wspólnie + chronos = czas) - bada związki
 • Co to jest Jimenez Juan Ramon Definicja do końca życia na emigracji wPuerto Rico. Debiutował w1900 wydając 2 tomy literaturze: Almas do violeta iNinefeas, drukowane na fioletowym izielonym papierze. Przedstawiciel
 • Co to jest Johnson Eyvind Olof Verner Definicja zestaw nowel opowiadających otrudnych czasach głodu ibiedy w trakcie Iwojny światowej. Inicjalna twórczość pisarza porusza problemy socjalne, odpowiednikiem jest powieść
 • Co to jest Joyce James Augustine Aloysius Definicja wSzwajcarii (1918). Debiutował tomem poetyckim Muzyka kameralna (1907), który zawiera nostalgiczne utwory, pełne tęsknoty za ludźmi iirl. tradycją. Wopowiadaniach Dublińczycy
 • Co to jest jeremiada Definicja Babilończyków; utwór lit. zawierający mowę, skargi, narzekania, biadanie, lament, treny opłakujące upadek ojczyzny. WPolsce motywy j. pojawiają się między innymi wSkargach
 • Co to jest jotacja Definicja pojawianie się spółgłoski j przed samogłoskami wnagłosie albo pomiędzy samogłoskami wśródgłosie, na przykład Jadam zam. Adam, Jantoni zam. Antoni
 • Co to jest juwenilia Definicja Mieszko, książę Nowogródka, Darczanka, Kartofla, Walka miodowa. Prolog do bitwy, Zima miejska
 • Co to jest Jakub de Voragine Definicja irozważań przydzielonych do czytania, żywotów świętych na następne dni roku liturgicznego; celem dzieła było podniesienie moralne
 • Co to jest Jodłowski Stanisław Definicja prace Zasady interpunkcji (1935), Zasady pisowni polskiej iinterpunkcji ze słownikiem ortograficznym (1936, razem z W. Taszyckim), Kryteria klasyfikacji wyrazów na części mowy
 • Co to jest jeźdźcy Apokalipsy Definicja głód, pożar iśmierć. Inspiracje plastyczne między innymi wdrzeworytach A.Drera iw obrazach J. Lebensteina
 • Co to jest judaizm Definicja Fundamentalne założenia: wiara wjednego Boga, Stwórcę oczekującego od ludzi przestrzegania kanonów moralnych i przekonanie oszczególnej roli narodu żydowskiego, wybranego zracji
 • Co to jest jamby Definicja na przykład Kallimach, Katullus), odczytywali na podwileńskich majówkach, co oddawało nastrój zabawy; odznaczały się różnorodnością tonu itematyki okolicznościowej, apoteozy
 • Co to jest jamb Definicja wmetryce antycznej stopa wierszowa złożona zdwu głosek - krótkiej idługiej (U -), które tworzyły metrum jambiczne; wjęz. pol. rzadkie zestroje akcentowe, na przykład twój państwo
 • Co to jest jasełka Definicja wystawili j. wśredniowieczu franciszkanie; potem teatry kośc. iprzykościelne. Wlit. pol. zainspirowały między innymi L. Rydla, autora dramatu rel. Betlejem polskie, i E. Brylla
 • Co to jest Jarry Alfred Definicja rzecz odbywa się wPolsce, a więc nigdzie ), farsy pełnej absurdu, której premierom (prapremiera 1896) towarzyszyła zazwyczaj atmosfera skandalu nie tylko z racji na liczne
 • Co to jest Jahwe Definicja regularnie świętym tetragramem; ztradycji samarytańskiej ize starożytnej transkrypcji gr. wynika, iż Żydzi wymawiali święte imię Boga Jahwe, anie Jehowa; ta ostatnia wymowa
 • Co to jest Leon Lech Beynar\. Jasienica Paweł, właśc Definicja współpracownik Tygodnika Powszechnego i Słowa ; od 1950 współpracował z zwyczajnie , Kulturą i Nową Kulturą . W1968 należał do ekipy protestujących przeciwko polityce ówczesnej
 • Co to jest Jarre Jean-Michel Definicja wwielkich widowiskach plenerowych. Jego popularność zapoczątkowały utwory: Oxygene, Equinoxe, Revolutions, tworzona przezeń muzyka charakteryzuje się niezwykłą melodyką irytmem i
 • Co to jest Zysman\. Wiktor B\. Jasieński Bruno, właśc Definicja młodej sztuki , od 1923 r. związany zruchem komunistycznym. Od 1925 r. przebywał wParyżu, gdzie działał na rzecz pol. emigracji zarobkowej, prowadził działalność lit., kulturalną
 • Co to jest Manggha\. Jasieński Feliks, pseud Definicja Miesięczniku Literackim iArtystycznym . Podróżował po Europie, Azji iEgipcie. Główne dzieło to zestaw esejów Manggha - promenades travers les mondes, lart et ides (Paryż 1901
 • Co to jest Jastrun Mieczysław Definicja wczasie (1929), w dalszym ciągu wydał tomy: Inna młodość (1933), Dzieje nieostygłe (1936), Strumień imilczenie (1937), Godzina strzeżona (1944), Barwy ziemi (1951), Genezy (1959
 • Co to jest jazz Definicja oparta na ragtimie, bluesie, negro-spirituals. Powstała na przełomie XIX-XX w. wpłd.- -amer. ośrodkach miejskich: Nowy Orlean, Baltimore, St. Louis, potem wChicago iNowym Jorku
 • Co to jest jedenastozgłoskowiec Definicja stałym akcentem paroksytonicznym; przeważnie układany wstrofy klasyczne tercynę, sekstynę, oktawę, strofę saficką; posługiwali się nim między innymi J. Kochanowski wSzachach, P
 • Co to jest Jensen Johannes Vilhelm Definicja Ziemi opisał wcyklu: Lodowiec (1908), Okręt (1912), Gość Normy (1919), Zaginiony państwo (1919), Krzysztof Kolumb (1921). Twórczość ta zawiera koncepcje reakcyjne irasistowskie
 • Co to jest jer Definicja litery wcyrylicy ( - j. miękki, ú - j. twardy). Wokalizacja j. polegała na tym, iż samogł. redukowane wjęz. słowiań. (około X w.) przekształciły się wsamogł. pełną e, ana skutek
 • Co to jest Jesienin Siergiej Definicja imażynistów itwórca ich programowego manifestu; zakończył życie samobójstwem. Pod wpływem rewolucji wRosji powstały poematy Przemienienie iIronia (1918), wktórych zawarł utopijną
 • Co to jest Zygmunt Miłkowski\. Jeż Teodor Tomasz, właśc Definicja dążeń niepodległościowych, autorytet moralny swoich czasów. Uczestnik stworzenia na Węgrzech wczasie Wiosny Ludów, organizował pomoc militarną na rzecz stworzenia styczniowego
 • Co to jest język literacki Definicja wjego dwóch fundamentalnych odmianach: mówionego (w różnych formach) ipisanego, charakterystycznego w pierwszej kolejności dla artystów lit., kształtujących świadomość kultury jęz
 • Co to jest Jung Carl Gustav Definicja dość błyskawicznie przestał się wdociekaniach naukowych zgadzać. W1910 założył Międzynarodowe Towarzystwo Psychoanalityczne. Rozwinął swoją teorię psychologiczną określaną mianem
 • Co to jest Jurgielewiczowa Irena Definicja oświatowa, redaktor wydawnictwa Czytelnik . Początkową twórczość adresowała do najmłodszych dzieci, na przykład opowieści Historia oczterech pstroczkach (1948), Kajtek

Co to znaczy? Co oznacza w pisowni polskiej

Język polski w szkole - pomoc w odrabianiu lekcji. Znaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie.

Definicja Jurgielewiczowa Irena, Jung Carl Gustav, Język Literacki, Jeż Teodor Tomasz, Właśc. Zygmunt Miłkowski, Jesienin Siergiej, Jer, Jensen Johannes Vilhelm co to znaczy.

Słownik Jurgielewiczowa Irena, Jung Carl Gustav, Język Literacki pisownia.