Czy przydatne?

Definicja Strategiczne Kierowanie

Co oznacza KIEROWANIE STRATEGICZNE: wykonywane w celu ustalenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu zagrożenia i nadzoru nad kierowaniem taktycznym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły wojewódzkich brygad odwodowych lub siły przekraczające wielkością jeden batalion

Czym jest KIEROWANIE STRATEGICZNE znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KLAPA DYMOWA:
Co oznacza pokrywa umieszczona na otworze dachu albo stropodachu, otwierana w celu usunięcia drogą wentylacji naturalnej nagromadzonych w budynkach gorących gazów pożarowych i dymów pożarowych kierowanie strategiczne.
ZNACZENIE KOMPANIA:
Co oznacza pododdział w sile trzech plutonów albo czterech sekcji i dowódca kierowanie strategiczne.
ZNACZENIE KARY PORZĄDKOWE:
Co oznacza środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie kierowanie strategiczne.
ZNACZENIE KOORDYNACJA:
Co oznacza uzgodnione współdziałanie kierowanie strategiczne.
ZNACZENIE KOALESCENCJA:
Co oznacza wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra kierowanie strategiczne.