Definicje i słownik ekonomiczny na J

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Jednostka rozrachunkowa Pojęcie śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej, która określana jest w każdym dniu roboczym zależy wartość środków na rachunku każdego członka OFE
  • Co to znaczy Jednostka Uczestnictwa Pojęcie oferują różne typy jednostek, które mogą się różnić wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych albo/i wysokością wynagrodzenia za kierowanie albo/i ekipą odbiorców. Fundusze
  • Co to znaczy Jednostka uczestnictwa w funduszu Pojęcie Jednostki o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Jednostka Uczestnictwa W Funduszu, Jednostka Uczestnictwa, Jednostka Rozrachunkowa przykłady.

Co to jest Jednostka Uczestnictwa W Funduszu, Jednostka Uczestnictwa tłumaczenie.