Czy przydatne?

Definicja Dyfuzja

Co oznacza DYFUZJA: samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów

ZNACZENIE DOWÓDCA:
Co oznacza osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom dyfuzja co znaczy.
ZNACZENIE DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI:
Co oznacza najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego dyfuzja krzyżówka.
ZNACZENIE DOGASZANIE POŻARU:
Co oznacza etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru dyfuzja co to jest.
ZNACZENIE DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB):
Co oznacza osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym dyfuzja słownik.
ZNACZENIE DYSLOKACJA:
Co oznacza rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji dyfuzja czym jest.

Czym jest DYFUZJA znaczenie w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: