Definicje o miejscu pracy na R

Prawa pracownika | Słownik
 • Definicja Egzotermiczna Reakcja Dla pracownika przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie
 • Definicja Endotermiczna Reakcja Dla pracownika przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia
 • Definicja Pożaru Się Rozprzestrzenianie Dla pracownika wzrost powierzchni albo objętości pożaru
 • Definicja Wodne Rozpoznanie Dla pracownika działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania
 • Definicja Wstępne Rozpoznanie Dla pracownika ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania
 • Definicja Rzaz Dla pracownika szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp
 • Definicja Ogniowe Rozpoznanie Dla pracownika działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
 • Definicja Ratownicze Rozpoznanie Dla pracownika zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy
 • Definicja Szczegółowe Rozpoznanie Dla pracownika działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania
 • Definicja Retencja Dla pracownika tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny
 • Definicja Rota Dla pracownika zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony
 • Definicja Bojowy Rozkaz Dla pracownika działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej
 • Definicja Rozpoznanie Dla pracownika zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia
 • Definicja Bojem Rozpoznanie Dla pracownika równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia
 • Definicja Pożaru Rozwój Dla pracownika intensyfikacja procesu spalania

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja Rozwój Pożaru, Rozpoznanie Bojem, Rozpoznanie, Rozkaz Bojowy, Rota, Retencja, Rozpoznanie Szczegółowe, Rozpoznanie Ratownicze, Rozpoznanie Ogniowe, Rzaz znaczenie.

Co to jest Rozwój Pożaru, Rozpoznanie Bojem, Rozpoznanie, Rozkaz słownik.