Definicje o miejscu pracy na R

Prawa pracownika | Słownik
 • Definicja Ratownicze Rozpoznanie Co to jest zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy
 • Definicja Bojem Rozpoznanie Definicja równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia
 • Definicja Rozpoznanie Co znaczy zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia
 • Definicja Retencja Słownik tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny
 • Definicja Rzaz Znaczenie szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp
 • Definicja Egzotermiczna Reakcja Czym jest przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie
 • Definicja Wstępne Rozpoznanie Co oznacza ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania
 • Definicja Bojowy Rozkaz Krzyżówka działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej
 • Definicja Pożaru Się Rozprzestrzenianie Najlepszy wzrost powierzchni albo objętości pożaru
 • Definicja Ogniowe Rozpoznanie Przykłady działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
 • Definicja Pożaru Rozwój Encyklopedia intensyfikacja procesu spalania
 • Definicja Wodne Rozpoznanie Jak działa działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania
 • Definicja Rota Czy, jest zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony
 • Definicja Szczegółowe Rozpoznanie Pojęcie działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania
 • Definicja Endotermiczna Reakcja Wyjaśnienie przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja PRZYKŁADY Reakcja Endotermiczna, Rozpoznanie Szczegółowe, Rota, Rozpoznanie Wodne, Rozwój Pożaru, Rozpoznanie Ogniowe, Rozprzestrzenianie Się Pożaru, Rozkaz Bojowy znaczenie.

Co to jest Krzyżówka Reakcja Endotermiczna, Rozpoznanie Szczegółowe, Rota słownik.