Czy przydatne?

Definicja Bojowy Rozkaz

Co oznacza ROZKAZ BOJOWY: 1) polecenie (nakaz) podjęcia działania albo zaniechania działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe i metody ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru

Czym jest ROZKAZ BOJOWY znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozkaz bojowy.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej rozkaz bojowy.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE RATOWNICZE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o stopniu zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy rozkaz bojowy.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE BOJEM:
Co oznacza forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia rozkaz bojowy.
ZNACZENIE ROZWÓJ POŻARU:
Co oznacza intensyfikacja procesu spalania rozkaz bojowy.