Czy przydatne?

Definicja Bojowy Rozkaz

Co oznacza ROZKAZ BOJOWY: 1) polecenie (nakaz) podjęcia działania albo zaniechania działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe i metody ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru

Czym jest ROZKAZ BOJOWY znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZWÓJ POŻARU:
Co oznacza intensyfikacja procesu spalania rozkaz bojowy.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia rozkaz bojowy.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WODNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania rozkaz bojowy.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania rozkaz bojowy.
ZNACZENIE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU:
Co oznacza wzrost powierzchni albo objętości pożaru rozkaz bojowy.