Czy przydatne?

Definicja Pożaru Rozwój

Co oznacza ROZWÓJ POŻARU: intensyfikacja procesu spalania

Czym jest ROZWÓJ POŻARU znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPOZNANIE RATOWNICZE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o stopniu zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy rozwój pożaru.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia rozwój pożaru.
ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozwój pożaru.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania rozwój pożaru.
ZNACZENIE ROZKAZ BOJOWY:
Co oznacza podjęcia działania albo zaniechania działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe i rozwój pożaru.