Czy przydatne?

Definicja Pożaru Rozwój

Co oznacza ROZWÓJ POŻARU: intensyfikacja procesu spalania

Czym jest ROZWÓJ POŻARU znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozwój pożaru.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania rozwój pożaru.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej rozwój pożaru.
ZNACZENIE RETENCJA:
Co oznacza tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny rozwój pożaru.
ZNACZENIE REAKCJA EGZOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie rozwój pożaru.