Słownik fizyka na O

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Obrazy w zwierciadłach sferycznych Znaczenie wypukłe. Środek zwierciadła S i środek jego krzywizny O (środek powierzchni kulistej, której częścią jest zwierciadło) wyznaczają oś optyczną zwierciadła. Wykorzystując prawo
  • Definicja Oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia Znaczenie drobinami substancji są największe, gdy jest ona w stanie stałym, mniejsze gdy jest w stanie ciekłym i najmniejsze, gdy jest w stanie gazowym. Z tego powodu drobiny w stanie
  • Definicja Opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej Znaczenie jedynie prawdopodobieństwo obecności cząstki w danym punkcie przestrzeni. Wykorzystuje się do tego celu funkcję falową, która jest rozwiązaniem różniczkowego równania Schrödingera
  • Definicja Opór zastępczy oporników Znaczenie opór całego układu. Oporniki połączone szeregowo przedstawione są na rysunku: Opór zastępczy oporników połączonych szeregowo jest równy sumie oporów poszczególnych oporników: RZ
  • Definicja Obrazy w soczewkach Znaczenie charakterystycznych promieni: jeżeli promień biegnie równolegle do osi optycznej, to po przejściu poprzez soczewkę załamuje się i przechodzi poprzez ognisko z drugiej strony
  • Definicja Odkształcanie sprężyste Znaczenie jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem wywołanym siłą F. Współczynnik sprężystości k zależy od pola powierzchni przekroju poprzecznego pręta S i od jego długości
  • Definicja Opór ośrodka Znaczenie wywieranej na nie poprzez ośrodek i hamującej jego ruch. To jest siła oporu ośrodka. Siła ta rośnie, gdy rośnie prędkość ciała. Na ciało spadające w powietrzu działa pionowo w dół

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Opór Ośrodka, Odkształcanie Sprężyste, Obrazy W Soczewkach, Opór Zastępczy Oporników, Opis Cząstek Materii Za Pomocą Funkcji Falowej, Oddziaływania Między znaczenie.

Co to jest Opór Ośrodka, Odkształcanie Sprężyste, Obrazy W Soczewkach słownik.