Słownik fizyka na O

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej Co znaczy taką naturę, Iż nie można precyzyjnie podać ich położenia, to określamy jedynie prawdopodobieństwo obecności cząstki w danym punkcie przestrzeni. Wykorzystuje się do tego celu
  • Definicja Oporników Zastępczy Opór Krzyżówka elektrycznego posiada swój opór. Sposób połączenia tych przedmiotów ma wpływ na opór całego układu. Oporniki połączone szeregowo przedstawione są na rysunku: Opór zastępczy
  • Definicja Sprężyste Odkształcanie Co to jest stałych tytułujemy odkształceniem sprężystym, dla którego słuszne jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem wywołanym siłą F. Współczynnik sprężystości k zależy od pola
  • Definicja Oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia Słownik substancji zależą od jej budowy wewnętrznej. Siły oddziaływań pomiędzy drobinami substancji są największe, gdy jest ona w stanie stałym, mniejsze gdy jest w stanie ciekłym i
  • Definicja Obrazy w zwierciadłach sferycznych Czym jest które odbijają światło. Zwierciadła sferyczne dzielimy na wklęsłe i wypukłe. Środek zwierciadła S i środek jego krzywizny O (środek powierzchni kulistej, której częścią jest
  • Definicja Ośrodka Opór Co oznacza wodzie, w powietrzu albo w innym ośrodku płynnym „odczuwa” działanie siły wywieranej na nie poprzez ośrodek i hamującej jego ruch. To jest siła oporu ośrodka. Siła ta rośnie, gdy
  • Definicja Soczewkach W Obrazy Tłumaczenie powstają po przejściu światła poprzez soczewki, wykorzystujemy bieg trzech charakterystycznych promieni: jeżeli promień biegnie równolegle do osi optycznej, to po przejściu

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Obrazy w soczewkach co znaczy Opór ośrodka krzyżówka Obrazy w zwierciadłach sferycznych co to jest Oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach. znaczenie.

Co to jest Opis cząstek materii za pomocą funkcji falowej co znaczy Opór słownik.