Czy przydatne?

Definicja Eżektor Ejektor

Co oznacza EJEKTOR (EŻEKTOR): rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów

Czym jest EJEKTOR (EŻEKTOR znaczenie w Słownik definicji E .

ZNACZENIE ELEWACJA:
Co oznacza zewnętrzne ściany budynku wspólnie z występującymi na nich elementami architektonicznymi i wystrojem ejektor (eżektor).
ZNACZENIE EKSPLOZJA:
Co oznacza wybuch, przebiegający ze zmienną prędkością liniową rzędu kilkuset albo kilku tys. m/s, następujący wskutek gwałtownego przebiegu reakcji chemicznej albo łańcuchowych reakcji jądrowych ejektor (eżektor).
ZNACZENIE EKSHAUSTOR:
Co oznacza ssawa, wentylator wysysający powietrze zanieczyszczone, gazy, pyły albo dymy ze zbiornika, pomieszczenia, i tym podobne i przetłaczający je do atmosfery albo zbiornika oczyszczającego ejektor (eżektor).
ZNACZENIE EMULGACJA:
Co oznacza zdarzenie opierające na wymieszaniu się cieczy z wodą (na przykład olej z wodą) z jednoczesnym utworzeniem trudnej do rozdzielenia emulsji ejektor (eżektor).
ZNACZENIE EWAKUACJA:
Co oznacza całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego ejektor (eżektor).