Czy przydatne?

Definicja Podmuchu Fala

Co oznacza FALA PODMUCHU: sferyczny region silnie sprężonego powietrza, rozprzestrzeniający się z olbrzymią prędkością we wszystkich kierunkach od środka wybuchu na przykład jądrowego. Za czołem fali występuje strefa powietrza o ciśnieniu większym niż ciśnienie atmosferyczne, a w dalszym ciągu strefa rozrzedzenia o ciśnieniu mniejszym od atmosferycznego

Czym jest FALA PODMUCHU znaczenie w Słownik definicji F .

ZNACZENIE FAZA POŻARU:
Co oznacza faza (stadium) pożaru charakteryzujący się pewnymi stanami następującymi po sobie fala podmuchu.
ZNACZENIE FUNDAMENT:
Co oznacza zagłębiona w ziemi część murów budynku przenosząca obciążenie bezpośrednio na grunt fala podmuchu.
ZNACZENIE FASADA:
Co oznacza elewacja budynku; frontowa ściana budynku, gdzie znajdują się kluczowe wejścia wyróżniający się bogatszą kompozycją architektoniczną i dekoracyjną fala podmuchu.
ZNACZENIE FILAR:
Co oznacza pionowa podpora wszelkich konstrukcji budowlanych, na przykład mostów, sklepień itp fala podmuchu.
ZNACZENIE FRONT POŻARU:
Co oznacza odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa fala podmuchu.