Czy przydatne?

Definicja Bojem Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE BOJEM: forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia

Czym jest ROZPOZNANIE BOJEM znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPOZNANIE RATOWNICZE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o stopniu zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy rozpoznanie bojem.
ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozpoznanie bojem.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej rozpoznanie bojem.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE OGNIOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej rozpoznanie bojem.
ZNACZENIE ROZKAZ BOJOWY:
Co oznacza podjęcia działania albo zaniechania działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe i rozpoznanie bojem.