Czy przydatne?

Definicja Bojem Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE BOJEM: forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia

Czym jest ROZPOZNANIE BOJEM znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia rozpoznanie bojem.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WODNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania rozpoznanie bojem.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania rozpoznanie bojem.
ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozpoznanie bojem.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania rozpoznanie bojem.