Czy przydatne?

Definicja Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE: zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia

ZNACZENIE ROZWÓJ POŻARU:
Co oznacza intensyfikacja procesu spalania rozpoznanie co to jest.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE BOJEM:
Co oznacza forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia rozpoznanie definicja.
ZNACZENIE REAKCJA ENDOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia rozpoznanie co znaczy.
ZNACZENIE RETENCJA:
Co oznacza tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny rozpoznanie słownik.
ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozpoznanie znaczenie.

Czym jest ROZPOZNANIE znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: