Czy przydatne?

Definicja Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE: zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia

Czym jest ROZPOZNANIE znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPOZNANIE RATOWNICZE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o stopniu zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy rozpoznanie.
ZNACZENIE REAKCJA ENDOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia rozpoznanie.
ZNACZENIE REAKCJA EGZOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie rozpoznanie.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania rozpoznanie.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE OGNIOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej rozpoznanie.