Czy przydatne?

Definicja Szczegółowe Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE: działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania

Czym jest ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania rozpoznanie szczegółowe.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE OGNIOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej rozpoznanie szczegółowe.
ZNACZENIE ROZKAZ BOJOWY:
Co oznacza podjęcia działania albo zaniechania działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe i rozpoznanie szczegółowe.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WODNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania rozpoznanie szczegółowe.
ZNACZENIE RETENCJA:
Co oznacza tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny rozpoznanie szczegółowe.