Czy przydatne?

Definicja Szczegółowe Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE: działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania

Czym jest ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE REAKCJA EGZOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie rozpoznanie szczegółowe.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE BOJEM:
Co oznacza forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia rozpoznanie szczegółowe.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej rozpoznanie szczegółowe.
ZNACZENIE REAKCJA ENDOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia rozpoznanie szczegółowe.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania rozpoznanie szczegółowe.