Czy przydatne?

Definicja Wstępne Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE WSTĘPNE: działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania

ZNACZENIE RETENCJA:
Co oznacza tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny rozpoznanie wstępne co to jest.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia rozpoznanie wstępne definicja.
ZNACZENIE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU:
Co oznacza wzrost powierzchni albo objętości pożaru rozpoznanie wstępne co znaczy.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej rozpoznanie wstępne słownik.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WODNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania rozpoznanie wstępne znaczenie.

Czym jest ROZPOZNANIE WSTĘPNE znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: