Czy przydatne?

Definicja Wstępne Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE WSTĘPNE: działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania

Czym jest ROZPOZNANIE WSTĘPNE znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU:
Co oznacza wzrost powierzchni albo objętości pożaru rozpoznanie wstępne.
ZNACZENIE RETENCJA:
Co oznacza tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny rozpoznanie wstępne.
ZNACZENIE REAKCJA ENDOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia rozpoznanie wstępne.
ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozpoznanie wstępne.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia rozpoznanie wstępne.