Czy przydatne?

Definicja Retencja

Co oznacza RETENCJA: tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny)

Czym jest RETENCJA znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej retencja.
ZNACZENIE REAKCJA ENDOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia retencja.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE OGNIOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej retencja.
ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp retencja.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania retencja.