Czy przydatne?

Definicja Retencja

Co oznacza RETENCJA: tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny)

Czym jest RETENCJA znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp retencja.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE BOJEM:
Co oznacza forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia retencja.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WODNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania retencja.
ZNACZENIE ROZKAZ BOJOWY:
Co oznacza podjęcia działania albo zaniechania działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe i retencja.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania retencja.