Czy przydatne?

Definicja Retencja

Co oznacza RETENCJA: tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny)

ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia retencja co to jest.
ZNACZENIE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU:
Co oznacza wzrost powierzchni albo objętości pożaru retencja definicja.
ZNACZENIE REAKCJA EGZOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie retencja co znaczy.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE RATOWNICZE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o stopniu zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy retencja słownik.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WODNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania retencja znaczenie.

Czym jest RETENCJA znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: