Czy przydatne?

Definicja Wodne Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE WODNE: działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania

Czym jest ROZPOZNANIE WODNE znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozpoznanie wodne.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania rozpoznanie wodne.
ZNACZENIE ROZWÓJ POŻARU:
Co oznacza intensyfikacja procesu spalania rozpoznanie wodne.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej rozpoznanie wodne.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia rozpoznanie wodne.