Czy przydatne?

Definicja Wodne Rozpoznanie

Co oznacza ROZPOZNANIE WODNE: działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania

Czym jest ROZPOZNANIE WODNE znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE REAKCJA EGZOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie rozpoznanie wodne.
ZNACZENIE RETENCJA:
Co oznacza tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny rozpoznanie wodne.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania rozpoznanie wodne.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia rozpoznanie wodne.
ZNACZENIE REAKCJA ENDOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia rozpoznanie wodne.