Czy przydatne?

Definicja Pożaru Się Rozprzestrzenianie

Co oznacza ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU: wzrost powierzchni albo objętości pożaru

Czym jest ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE REAKCJA ENDOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia rozprzestrzenianie się pożaru.
ZNACZENIE RZAZ:
Co oznacza szczelina powstająca w drewnie w wyniku częściowego przepiłowania piłą poprzeczną, pilarką, itp rozprzestrzenianie się pożaru.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej rozprzestrzenianie się pożaru.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE BOJEM:
Co oznacza forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia rozprzestrzenianie się pożaru.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania rozprzestrzenianie się pożaru.