Czy przydatne?

Definicja Pożaru Się Rozprzestrzenianie

Co oznacza ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU: wzrost powierzchni albo objętości pożaru

Czym jest ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPOZNANIE OGNIOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej rozprzestrzenianie się pożaru.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania rozprzestrzenianie się pożaru.
ZNACZENIE RETENCJA:
Co oznacza tymczasowe zatrzymanie nadmiernej ilości wód albo ścieków w zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny rozprzestrzenianie się pożaru.
ZNACZENIE ROZKAZ BOJOWY:
Co oznacza podjęcia działania albo zaniechania działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe i rozprzestrzenianie się pożaru.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania rozprzestrzenianie się pożaru.