Definicje o miejscu pracy na P

Prawa pracownika | Słownik
 • Definicja Prądu Wyłącznik Przeciwpożarowy Dla pracownika niezależnie od obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest konieczne w trakcie pożaru
 • Definicja Pożoga Dla pracownika pożar rozprzestrzeniający się z sporą prędkością i obejmujący znaczące powierzchnie
 • Definicja Wody Czerpania Punkt Dla pracownika miejsce poboru wody dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej
 • Definicja Zewnętrzny Pożar Dla pracownika pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający na zewnątrz obiektu albo poza obszarem budynku
 • Definicja Pożaru Powierzchnia Dla pracownika rzut strefy spalania na poziomą albo pionową płaszczyznę
 • Definicja Pożar Dla pracownika niekontrolowany mechanizm palenia w w miejscu do tego nie przydzielonym
 • Definicja Blokowy Pożar Dla pracownika pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu albo pożar zespołu obiektów
 • Definicja Mały Pożar Dla pracownika zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. do 70
 • Definicja Otwarty Pożar Dla pracownika pożar rozwijający suię i rozprzestrzeniający się na odkrytej przestrzeni z oznakami żarzenia albo świecenia
 • Definicja Torfowo Podpowierzchniowy Pożar Dla pracownika murszowy) - pożar głębszych warstw gruntowych, przeważnie na terenach łąk i lasów
 • Definicja Przestrzenny Pożar Dla pracownika pożar obejmujący sporo obiektów, pożar lasów,upraw itp
 • Definicja Ukryty Pożar Dla pracownika przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg i tym podobne, bez oznak świecenia i żarzenia
 • Definicja Wewnętrzny Pożar Dla pracownika pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający wewnątrz obiektu
 • Definicja Ukryty Wewnętrzny Pożar Dla pracownika pożar w pustych przestrzeniach stropów, ścian, wewnątrz urządzeń i aparatów technologicznych
 • Definicja Otwarty Wewnętrzny Pożar Dla pracownika pożar w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem
 • Definicja Wierzchołkowy Pożar Dla pracownika pożar całkowity drzewostanu lasu
 • Definicja Zarodku W Pożar Dla pracownika pożar, który nie rozprzestrzenił się poza miejsce stworzenia
 • Definicja Pożarowo Niebezpieczne Prace Dla pracownika prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo stworzenia pożaru albo wybuchu
 • Definicja Przeciwogień Dla pracownika poprzez zapalenie przed frontem pożaru ustalonej powierzni na całej szerokości kierunku rozprzestrzeniania się pożaru i wypaleniu jej przy
 • Definicja Duży Bardzo Pożar Dla pracownika zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. powyżej
 • Definicja Duży Pożar Dla pracownika zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 301
 • Definicja Średni Pożar Dla pracownika zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 71

Prawo w miejscu pracy - definicje

Prawo pracy, przez Internet informacje dla pracownika.

Prawo pracownika, słownik pojęć o BHP miejsca pracy.

Definicja Pożar Średni, Pożar Duży, Pożar Bardzo Duży, Przeciwogień, Prace Niebezpieczne Pożarowo, Pożar W Zarodku, Pożar Wierzchołkowy, Pożar Wewnętrzny Otwarty, Pożar znaczenie.

Co to jest Pożar Średni, Pożar Duży, Pożar Bardzo Duży, Przeciwogień słownik.