Czy przydatne?

Definicja Otwarty Wewnętrzny Pożar

Co oznacza POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY: pożar w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem

Czym jest POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE POŻAR WIERZCHOŁKOWY:
Co oznacza pożar całkowity drzewostanu lasu POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY.
ZNACZENIE POŻAR W ZARODKU:
Co oznacza pożar, który nie rozprzestrzenił się poza miejsce stworzenia POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY.
ZNACZENIE PRZECIWOGIEŃ:
Co oznacza przestrzennych lasów,upraw i tym podobne poprzez zapalenie przed frontem pożaru ustalonej powierzni na całej szerokości kierunku rozprzestrzeniania się pożaru i wypaleniu jej przy podjęciu działań POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY.
ZNACZENIE PUNKT CZERPANIA WODY:
Co oznacza miejsce poboru wody dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY.
ZNACZENIE POŻOGA:
Co oznacza pożar rozprzestrzeniający się z sporą prędkością i obejmujący znaczące powierzchnie POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY.