Czy przydatne?

Definicja Otwarty Wewnętrzny Pożar

Co oznacza POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY: pożar w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem

Czym jest POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE POŻAR WIERZCHOŁKOWY:
Co oznacza pożar całkowity drzewostanu lasu pożar wewnętrzny otwarty.
ZNACZENIE PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU:
Co oznacza to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, niezależnie od obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest konieczne w trakcie pożaru pożar wewnętrzny otwarty.
ZNACZENIE POŻAR BLOKOWY:
Co oznacza pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu albo pożar zespołu obiektów pożar wewnętrzny otwarty.
ZNACZENIE PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO:
Co oznacza prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo stworzenia pożaru albo wybuchu pożar wewnętrzny otwarty.
ZNACZENIE POŻAR DUŻY:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 301 do 1 000 m2 albo objętości pożar wewnętrzny otwarty.