Czy przydatne?

Definicja Mały Pożar

Co oznacza POŻAR MAŁY: występuje, jeżeli w jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. do 70 m2 albo objętości do 350 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o pow. nie większej niż 1 ha albo jeśli podano do 4 prądów gaśniczych

Czym jest POŻAR MAŁY znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE POŻAR:
Co oznacza niekontrolowany mechanizm palenia w w miejscu do tego nie przydzielonym pożar mały.
ZNACZENIE POŻAR PODPOWIERZCHNIOWY (Torfowo:
Co oznacza murszowy) - pożar głębszych warstw gruntowych, przeważnie na terenach łąk i lasów pożar mały.
ZNACZENIE POŻAR ŚREDNI:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 71 do 300 m2 albo objętości od pożar mały.
ZNACZENIE POŻAR WEWNĘTRZNY:
Co oznacza pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający wewnątrz obiektu pożar mały.
ZNACZENIE POŻAR PRZESTRZENNY:
Co oznacza pożar obejmujący sporo obiektów, pożar lasów,upraw itp pożar mały.