Czy przydatne?

Definicja Duży Pożar

Co oznacza POŻAR DUŻY: występuje, jeżeli w jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 301 do 1 000 m2 albo objętości od 1 501 do 5 000 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o pow. ponad 10 ha i nie większej niż 100 ha albo jeśli podano 13-36 prądów gaśniczych

Czym jest POŻAR DUŻY znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE POŻAR OTWARTY:
Co oznacza pożar rozwijający suię i rozprzestrzeniający się na odkrytej przestrzeni z oznakami żarzenia albo świecenia pożar duży.
ZNACZENIE POŻAR WIERZCHOŁKOWY:
Co oznacza pożar całkowity drzewostanu lasu pożar duży.
ZNACZENIE POŻAR UKRYTY:
Co oznacza pożar, który rozwija się i rozprzestrzenia w pustych przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg i tym podobne, bez oznak świecenia i żarzenia pożar duży.
ZNACZENIE PUNKT CZERPANIA WODY:
Co oznacza miejsce poboru wody dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej pożar duży.
ZNACZENIE POŻAR BLOKOWY:
Co oznacza pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu albo pożar zespołu obiektów pożar duży.