Czy przydatne?

Definicja Otwarty Pożar

Co oznacza POŻAR OTWARTY: pożar rozwijający suię i rozprzestrzeniający się na odkrytej przestrzeni z oznakami żarzenia albo świecenia

Czym jest POŻAR OTWARTY znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE POŻAR:
Co oznacza niekontrolowany mechanizm palenia w w miejscu do tego nie przydzielonym pożar otwarty.
ZNACZENIE POŻAR UKRYTY:
Co oznacza pożar, który rozwija się i rozprzestrzenia w pustych przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg i tym podobne, bez oznak świecenia i żarzenia pożar otwarty.
ZNACZENIE POŻAR MAŁY:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. do 70 m2 albo objętości do 350 m3 pożar otwarty.
ZNACZENIE PRZECIWOGIEŃ:
Co oznacza przestrzennych lasów,upraw i tym podobne poprzez zapalenie przed frontem pożaru ustalonej powierzni na całej szerokości kierunku rozprzestrzeniania się pożaru i wypaleniu jej przy podjęciu działań pożar otwarty.
ZNACZENIE POŻAR BARDZO DUŻY:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. powyżej 1001 m2 albo objętości pożar otwarty.