Czy przydatne?

Definicja Przeciwogień

Co oznacza PRZECIWOGIEŃ: gaszenie pożarów przestrzennych lasów,upraw i tym podobne poprzez zapalenie przed frontem pożaru ustalonej powierzni na całej szerokości kierunku rozprzestrzeniania się pożaru i wypaleniu jej przy podjęciu działań obronnych

Czym jest PRZECIWOGIEŃ znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE POŻAR WEWNĘTRZNY UKRYTY:
Co oznacza pożar w pustych przestrzeniach stropów, ścian, wewnątrz urządzeń i aparatów technologicznych przeciwogień.
ZNACZENIE POŻAR BLOKOWY:
Co oznacza pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu albo pożar zespołu obiektów przeciwogień.
ZNACZENIE POŻAR BARDZO DUŻY:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. powyżej 1001 m2 albo objętości przeciwogień.
ZNACZENIE POŻAR PRZESTRZENNY:
Co oznacza pożar obejmujący sporo obiektów, pożar lasów,upraw itp przeciwogień.
ZNACZENIE POŻAR DUŻY:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 301 do 1 000 m2 albo objętości przeciwogień.