Czy przydatne?

Definicja Prądu Wyłącznik Przeciwpożarowy

Co oznacza PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU: to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, niezależnie od obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest konieczne w trakcie pożaru

Czym jest PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE POŻAR WEWNĘTRZNY UKRYTY:
Co oznacza pożar w pustych przestrzeniach stropów, ścian, wewnątrz urządzeń i aparatów technologicznych przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZNACZENIE POŻAR ŚREDNI:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. od 71 do 300 m2 albo objętości od przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZNACZENIE POŻAR WIERZCHOŁKOWY:
Co oznacza pożar całkowity drzewostanu lasu przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZNACZENIE PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO:
Co oznacza prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo stworzenia pożaru albo wybuchu przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZNACZENIE POŻAR WEWNĘTRZNY OTWARTY:
Co oznacza pożar w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem przeciwpożarowy wyłącznik prądu.