Czy przydatne?

Definicja Prądu Wyłącznik Przeciwpożarowy

Co oznacza PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU: to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, niezależnie od obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest konieczne w trakcie pożaru

Czym jest PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK znaczenie w Słownik definicji P .

ZNACZENIE POŻAR:
Co oznacza niekontrolowany mechanizm palenia w w miejscu do tego nie przydzielonym przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZNACZENIE POWIERZCHNIA POŻARU:
Co oznacza rzut strefy spalania na poziomą albo pionową płaszczyznę przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZNACZENIE POŻOGA:
Co oznacza pożar rozprzestrzeniający się z sporą prędkością i obejmujący znaczące powierzchnie przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZNACZENIE POŻAR BARDZO DUŻY:
Co oznacza jego wyniku zostały spalone albo zniszczone: obiekty albo ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa i tym podobne, o pow. powyżej 1001 m2 albo objętości przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
ZNACZENIE POŻAR WEWNĘTRZNY UKRYTY:
Co oznacza pożar w pustych przestrzeniach stropów, ścian, wewnątrz urządzeń i aparatów technologicznych przeciwpożarowy wyłącznik prądu.