Czy przydatne?

Definicja Endotermiczna Reakcja

Co oznacza REAKCJA ENDOTERMICZNA: przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia

Czym jest REAKCJA ENDOTERMICZNA znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPOZNANIE RATOWNICZE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o stopniu zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROTA:
Co oznacza dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu albo specjalistycznej ekipy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze albo zabezpieczające, zaopatrzony w sprzęt ochrony osobistej reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WODNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich zastosowania reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE OGNIOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej reakcja endotermiczna.