Czy przydatne?

Definicja Endotermiczna Reakcja

Co oznacza REAKCJA ENDOTERMICZNA: przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia

Czym jest REAKCJA ENDOTERMICZNA znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE REAKCJA EGZOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE:
Co oznacza zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZKAZ BOJOWY:
Co oznacza podjęcia działania albo zaniechania działania w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ; 2) polecenie KAR obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe i reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZWÓJ POŻARU:
Co oznacza intensyfikacja procesu spalania reakcja endotermiczna.