Czy przydatne?

Definicja Endotermiczna Reakcja

Co oznacza REAKCJA ENDOTERMICZNA: przemiana fizyczna albo chemiczna, wktórej energia jest pobierana poprzez reagenty z otoczenia

Czym jest REAKCJA ENDOTERMICZNA znaczenie w Słownik definicji R .

ZNACZENIE ROZPOZNANIE WSTĘPNE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w wypadku w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE REAKCJA EGZOTERMICZNA:
Co oznacza przemiana fizyczna albo chemiczna, gdzie energia oddawana jest poprzez reagenty do ototczenia, na przykład spalanie reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE SZCZEGÓŁOWE:
Co oznacza działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZPOZNANIE RATOWNICZE:
Co oznacza działania prowadzące do uzyskania informacji o stopniu zagrożenia ludzi, zwierząt i mienia i ustalenia możliwości udzielania skutecznej pomocy reakcja endotermiczna.
ZNACZENIE ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ POŻARU:
Co oznacza wzrost powierzchni albo objętości pożaru reakcja endotermiczna.