Czy przydatne?

Definicja Tlenie

Co oznacza TLENIE: 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie)

Czym jest TLENIE znaczenie w Słownik definicji T .

ZNACZENIE TEMPERATURA KRYTYCZNA:
Co oznacza temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia tlenie.
ZNACZENIE TĄPNIĘCIE:
Co oznacza wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska tlenie.
ZNACZENIE TYŁ POŻARU:
Co oznacza linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących tlenie.
ZNACZENIE TEREN POŻARU:
Co oznacza region na którym znajdują się pomieszczenia, całe budynki, lasy i inne obiekty, materiały i budynki zagrożone bezpośrednio poprzez działanie temp. i zagrożone pośrednio poprzez ognie lotne tlenie.
ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina tlenie.