Czy przydatne?

Definicja Tlenie

Co oznacza TLENIE: 1) spalanie materiałów palnych w uwarunkowaniach niedostatecznej ilości tlenu; 2) spalanie materiału palnego bezpłomieniowe (żarzenie)

Czym jest TLENIE znaczenie w Słownik definicji T .

ZNACZENIE TEREN AKCJI:
Co oznacza region obejmujący teren pożaru i tereny powiązane z prowadzonymi działaniami położone poza granicami terenu pożaru tlenie.
ZNACZENIE TEMPERATURA ZAPŁONU:
Co oznacza najniższa temp., przy której wytworzona mieszanina par cieczy z powietrzem pod wpływem czynnika inicjującego ulegnie zapaleniu tlenie.
ZNACZENIE TEMPERATURA ABSOLUTNA:
Co oznacza temp. zera bezwzględnego mierzona wg skali Kelvina tlenie.
ZNACZENIE TEMPERATURA KRYTYCZNA:
Co oznacza temp. właściwa dla danego gazu, ponad której nie może on być skroplony z wyjątkiem wielkości zastosowanego ciśnienia tlenie.
ZNACZENIE TYŁ POŻARU:
Co oznacza linia znajdująca się po przeciwnej stronie jego rozprzestrzeniania się i rozgraniczająca obiekty palące się od niepalących tlenie.