Czy przydatne?

Definicja Kawitacja

Co oznacza KAWITACJA: zdarzenie opierające na powstawaniu wewnątrz przepływającej cieczy obszarów nieciągłości, wypełnionych gazem albo parą w wyniku obniżenia się ciśnienia w miejscu znacznego wzrostu prędkości przepływu; działa niszcząco na przedmioty konstrukcji poprzez wybijanie bądź nadżeranie cząstek materiału

Czym jest KAWITACJA znaczenie w Słownik definicji K .

ZNACZENIE KIEROWANIE TAKTYCZNE:
Co oznacza granicy strefy zagrożenia albo poza nią w celu wykonania przyjętej taktyki albo określonej strategii i nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycznemu podlegają siły nie przekraczające kawitacja.
ZNACZENIE KORELACJA:
Co oznacza wzajemne powiązanie działania kawitacja.
ZNACZENIE KARTA DOJAZDOWA:
Co oznacza dokument operacyjny określający trasę dojazdu od strażnicy do każdej ulicy znajdującej się obok działania kawitacja.
ZNACZENIE KALENICA:
Co oznacza poziomy grzbiet dachu dwuspadowego kawitacja.
ZNACZENIE KOALESCENCJA:
Co oznacza wody z rozproszonego w niej oleju, polegająca na wymuszaniu łączenia się małych kropelek w większe skupiska, w wyniku wzajemnych zderzeń w okresie przepływu poprzez mikrokanały filtra kawitacja.