Czy przydatne?

Definicja Równe Gaśnicze Stanowisko

Co oznacza STANOWISKO GAŚNICZE RÓWNE: usytuowane na poziomie ogniska pożaru

Czym jest STANOWISKO GAŚNICZE RÓWNE znaczenie w Słownik definicji S .

ZNACZENIE SPECJALISTYCZNA GRUPA RATOWNICZA:
Co oznacza ratowników posiadających specjalistyczne przeszkolenie i uprawnienia, zaopatrzony w sprzęt dostosowany do wykonania specjalistycznego zadania ratowniczego, w sile uzależnionej od specyfiki danej stanowisko gaśnicze równe.
ZNACZENIE STANOWISKO KIEROWANIA (PA, RSK, WSKR, KCKR):
Co oznacza zapewniona jest sposobność dysponowania jednostkami straży pożarnych, organizowanie i koordynowanie działań ratowniczych, prowadzenie działalności operacyjno-technicznej i współdziałania z innymi stanowisko gaśnicze równe.
ZNACZENIE SPALANIE NIECAŁKOWITE:
Co oznacza reakcja łączenia substancji palnej z tlenem, w trakcie której otrzymane produkty wskutek procesu spalania mogą spalać się dalej stanowisko gaśnicze równe.
ZNACZENIE STREFA ODDZIAŁYWANIA CIEPLNEGO:
Co oznacza przestrzeń gdzie wydzielone ciepło stwarza niebezpieczeństwo zmian w wypadku pożarej i zagrożenie dla ludzi i mienia stanowisko gaśnicze równe.
ZNACZENIE STREFA SPALANIA:
Co oznacza przestrzeń,gdzie przebiegają mechanizmy spalania stanowisko gaśnicze równe.