Czy przydatne?

Definicja DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB)

Co oznacza DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB): osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym

Czym jest DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYMOSZCZELNOŚĆ:
Co oznacza umiejętność do przeciwstawienia się przenikaniu poprzez przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością pożarową dowódca odcinka bojowego (dob).
ZNACZENIE DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI:
Co oznacza najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego dowódca odcinka bojowego (dob).
ZNACZENIE DZIAŁANIE W NATARCIU:
Co oznacza zobacz obrona dowódca odcinka bojowego (dob).
ZNACZENIE DYSPONOWANIE:
Co oznacza stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych dowódca odcinka bojowego (dob).
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA:
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu dowódca odcinka bojowego (dob).