Czy przydatne?

Definicja DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB)

Co oznacza DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB): osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym

Czym jest DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB znaczenie w Słownik definicji D .