Czy przydatne?

Definicja DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB)

Co oznacza DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB): osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym

ZNACZENIE DEKONTAMINACJA:
Co oznacza to jest zespół czynności realizowanych na terenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i otoczenie dowódca odcinka bojowego (dob) co to jest.
ZNACZENIE DYM:
Co oznacza chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów dowódca odcinka bojowego (dob) definicja.
ZNACZENIE DGW:
Co oznacza dolna granica wybuchowości dowódca odcinka bojowego (dob) co znaczy.
ZNACZENIE DETONACJA:
Co oznacza zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii dowódca odcinka bojowego (dob) słownik.
ZNACZENIE DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI:
Co oznacza najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego dowódca odcinka bojowego (dob) znaczenie.

Czym jest DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB znaczenie w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: