Czy przydatne?

Definicja Dekontaminacja

Co oznacza DEKONTAMINACJA: to jest zespół czynności realizowanych na terenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i otoczenie

Czym jest DEKONTAMINACJA znaczenie w Słownik definicji D .


ZNACZENIE DEFLAGRACJA
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu.
ZNACZENIE DETONACJA
Co oznacza zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii.
ZNACZENIE DOGASZANIE POŻARU
Co oznacza etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru.
ZNACZENIE DZIAŁANIE W NATARCIU
Co oznacza zobacz obrona.
ZNACZENIE DYSPERSYJNOŚĆ PIANY
Co oznacza cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm.