Czy przydatne?

Definicja Dowódca

Co oznacza DOWÓDCA: osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom

Czym jest DOWÓDCA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WSTĘPNA:
Co oznacza bezpośrednio po zakończeniu działań, przeważnie na terenie akcji. Powinna zapewnić poziom skażenia nie zagrażający zdrowiu i życiu ratownika, a sprzęt stosowany w czasie działań nie powinien stać się dowódca.
ZNACZENIE DOWÓDCA ODCINKA BOJOWEGO (DOB):
Co oznacza osoba podlegająca bezpośrednio KAR, otrzymująca od niego rozkazy, odpowiedzialna za oddane jej do dyspozycji siły i za skuteczność i wyniki ich działania na przeznaczonym odcinku bojowym dowódca.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA:
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu dowódca.
ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową dowódca.
ZNACZENIE DOGASZANIE POŻARU:
Co oznacza etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru dowódca.