Czy przydatne?

Definicja Dowódca

Co oznacza DOWÓDCA: osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom

Czym jest DOWÓDCA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI:
Co oznacza najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego dowódca.
ZNACZENIE DYM:
Co oznacza chemiczna powstała w wyniku rozkładu termicznego materiału palnego, występująca w powietrzu w formie aerozoli drobnych cząsteczek ciał stałych, pary wodnej, sadzy, par cieczy palnych, gazów dowódca.
ZNACZENIE DYSLOKACJA:
Co oznacza rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji dowódca.
ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów dowódca.
ZNACZENIE DETONACJA:
Co oznacza zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii dowódca.