Czy przydatne?

Definicja Dysponowanie

Co oznacza DYSPONOWANIE: stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych

Czym jest DYSPONOWANIE znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYSLOKACJA:
Co oznacza rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji dysponowanie.
ZNACZENIE DYSPERSYJNOŚĆ PIANY:
Co oznacza cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm dysponowanie.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające dysponowanie.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA:
Co oznacza to jest zespół czynności realizowanych na terenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i otoczenie dysponowanie.
ZNACZENIE DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE:
Co oznacza oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek dysponowanie.