Czy przydatne?

Definicja Detonacja

Co oznacza DETONACJA: zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii

Czym jest DETONACJA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DEKONTAMINACJA:
Co oznacza to jest zespół czynności realizowanych na terenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i otoczenie detonacja.
ZNACZENIE DYSLOKACJA:
Co oznacza rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji detonacja.
ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów detonacja.
ZNACZENIE DGW:
Co oznacza dolna granica wybuchowości detonacja.
ZNACZENIE DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE:
Co oznacza oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek detonacja.