Czy przydatne?

Definicja Dymoszczelność

Co oznacza DYMOSZCZELNOŚĆ: umiejętność do przeciwstawienia się przenikaniu poprzez przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością pożarową

Czym jest DYMOSZCZELNOŚĆ znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DEFLAGRACJA:
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu dymoszczelność.
ZNACZENIE DYSPONOWANIE:
Co oznacza stawianie w stan gotowości bojowej i zarządzanie do działań jednostek ochrony ppoż. i innych podmiotów ratowniczych dymoszczelność.
ZNACZENIE DGW:
Co oznacza dolna granica wybuchowości dymoszczelność.
ZNACZENIE DOLNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI:
Co oznacza najniższe stężenie substancji palnej (gazów, par, pyłów) w mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca termicznego dymoszczelność.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA:
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu dymoszczelność.