Czy przydatne?

Definicja Deflagracja

Co oznacza DEFLAGRACJA: spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu

Czym jest DEFLAGRACJA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów deflagracja.
ZNACZENIE DYMOSZCZELNOŚĆ:
Co oznacza umiejętność do przeciwstawienia się przenikaniu poprzez przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością pożarową deflagracja.
ZNACZENIE DYSPERSYJNOŚĆ PIANY:
Co oznacza cecha charakteryzująca stopień rozdrobnienia pęcherzyków piany gaśniczej. Dyspersyjne piany gaśnicze mają pęcherzyki wielkości średnio 3 mm deflagracja.
ZNACZENIE DZIAŁANIA RATOWNICZE:
Co oznacza czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia deflagracja.
ZNACZENIE DOGASZANIE POŻARU:
Co oznacza etap działań bojowych związana z gaszeniem pojedynczych ognisk pożaru deflagracja.