Czy przydatne?

Definicja Deflagracja

Co oznacza DEFLAGRACJA: spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu

Czym jest DEFLAGRACJA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA:
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu DEFLAGRACJA.
ZNACZENIE DYSPOZYTOR:
Co oznacza pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży pożarnej do DEFLAGRACJA.
ZNACZENIE DYSTYNKCJE SŁUŻBOWE:
Co oznacza oznaki stopni pożarniczych w kolorze złotym noszone na naramiennikach i otokach czapek DEFLAGRACJA.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające DEFLAGRACJA.
ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów DEFLAGRACJA.