Definicje i słownik ekonomiczny na N

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Pracy Do Niezdolność Co znaczy dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, będąca wynikiem wypadku albo dolegliwości. Termin związany z dodatkowym ubezpieczeniem przejęcia obowiązku opłacania składek
  • Co to znaczy Wypadek Nieszczęśliwy Krzyżówka Nagłe zjawisko spowodowane powodem zewnętrzną, z wyjątkiem woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia albo zmarł
  • Co to znaczy Nif Co to jest Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) składający się z 14 akcji NFI
  • Co to znaczy Wiodący Numer Słownik zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu możliwe jest szybkie stwierdzenie, ile polis posiada dana osoba. To je
  • Co to znaczy Nabycie Czym jest Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Nabycie co znaczy Numer wiodący krzyżówka NIF co to jest Nieszczęśliwy wypadek słownik Niezdolność do pracy czym jest. przykłady.

Co to jest Niezdolność do pracy co znaczy Nieszczęśliwy wypadek krzyżówka NIF co tłumaczenie.