Definicje i słownik ekonomiczny na N

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Numer wiodący Pojęcie zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu możliwe jest szybkie stwierdzenie, ile polis posiada dana osoba. To jest
  • Co to znaczy Nabycie Pojęcie Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora
  • Co to znaczy Nieszczęśliwy wypadek Pojęcie Nagłe zjawisko spowodowane powodem zewnętrzną, z wyjątkiem woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia albo zmarł
  • Co to znaczy Niezdolność do pracy Pojęcie dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, będąca wynikiem wypadku albo dolegliwości. Termin związany z dodatkowym ubezpieczeniem przejęcia obowiązku opłacania składek na
  • Co to znaczy NIF Pojęcie Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) składający się z 14 akcji NFI

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Nif, Niezdolność Do Pracy, Nieszczęśliwy Wypadek, Nabycie, Numer Wiodący przykłady.

Co to jest Nif, Niezdolność Do Pracy, Nieszczęśliwy Wypadek, Nabycie tłumaczenie.