Definicje i słownik ekonomiczny na N

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Nif Co to jest Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) składający się z 14 akcji NFI
  • Co to znaczy Pracy Do Niezdolność Definicja dowolnym zawodzie i samodzielnej egzystencji, będąca wynikiem wypadku albo dolegliwości. Termin związany z dodatkowym ubezpieczeniem przejęcia obowiązku opłacania składek
  • Co to znaczy Nabycie Co znaczy Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora
  • Co to znaczy Wiodący Numer Słownik zawarła więcej niż jedną polisę, numer ewidencyjny jednej z nich staje się numerem wiodącym. Dzięki niemu możliwe jest szybkie stwierdzenie, ile polis posiada dana osoba. To je
  • Co to znaczy Wypadek Nieszczęśliwy Znaczenie Nagłe zjawisko spowodowane powodem zewnętrzną, z wyjątkiem woli ubezpieczonego, w następstwie którego ubezpieczony odniósł obrażenia albo zmarł

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja KRZYŻÓWKA Nieszczęśliwy Wypadek, Numer Wiodący, Nabycie, Niezdolność Do Pracy, Nif przykłady.

Co to jest Znaczenie Nieszczęśliwy Wypadek, Numer Wiodący, Nabycie, Niezdolność tłumaczenie.