Czy przydatne?

Definicja Połączone Działania

Co oznacza DZIAŁANIA POŁĄCZONE: forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania

Czym jest DZIAŁANIA POŁĄCZONE znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DYFUZJA:
Co oznacza samorzutne mieszanie się składników układu wskutek chaotycznego ruchu cząsteczek i atomów działania połączone.
ZNACZENIE DYSLOKACJA:
Co oznacza rozlowkowanie jednostek straży pożarnej w rejonach działania, rejonie koncentracji, rozmieszczenie stanowisk gaśniczych i tym podobne na terenie akcji działania połączone.
ZNACZENIE DETONACJA:
Co oznacza zdarzenie rozkładu materiału wybuchowego przebiegające z sporą prędkością, któremu towarzyszy huk i nagłe wyzwolenie dużej energii działania połączone.
ZNACZENIE DOWÓDCA:
Co oznacza osoba, która na mocy odpowiednich przepisów organizacyjnych ma prawo do wydawania rozkazów i poleceń podległym ratownikom pododdziałom i oddziałom działania połączone.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA:
Co oznacza jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu działania połączone.