Czy przydatne?

Definicja Połączone Działania

Co oznacza DZIAŁANIA POŁĄCZONE: forma działań łączących natarcie z obroną w celu pomniejszenia szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obrony obiektów położonych bezpośrednio przy strefie spalania

ZNACZENIE DUPLEKS:
Co oznacza mechanizm łączności telegraficznej, gdzie sygnały mogą być przekazywane równocześnie w obu kierunkach działania połączone co to jest.
ZNACZENIE DEFLAGRACJA:
Co oznacza spokojne spalanie substancji wybuchowych, spalanie bez wybuchu działania połączone definicja.
ZNACZENIE DYREKTYWA:
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli działania połączone co znaczy.
ZNACZENIE DRUGI RZUT:
Co oznacza siły i środki przewidziane w planach obrony do udziału w ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające działania połączone słownik.
ZNACZENIE DYSPOZYTOR:
Co oznacza pożarnictwa pełniący służbę na stanowisku zarządzania, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń o pożarach i innych zdarzeniach, ich analizowanie i dysponowanie jednostek straży pożarnej do działania połączone znaczenie.

Czym jest DZIAŁANIA POŁĄCZONE znaczenie w Słownik definicji D .

  • Dodano:
  • Autor: