Czy przydatne?

Definicja Właściwa Dekontaminacja

Co oznacza DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA: jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu

Czym jest DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową dekontaminacja właściwa.
ZNACZENIE DEKONTAMINACJA:
Co oznacza to jest zespół czynności realizowanych na terenie akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych na ludzi i otoczenie dekontaminacja właściwa.
ZNACZENIE DZIAŁANIA SKONCENTROWANE:
Co oznacza działania opierające na równoczesnym wprowadzeniu do akcji niezbędnej ilości sił i środków celem wykonania zadania bojowego dekontaminacja właściwa.
ZNACZENIE DYREKTYWA:
Co oznacza określenie (pisemne) albo wskazówka postępowania wydane poprzez dowódców przełożonych wyższych szczebli dekontaminacja właściwa.
ZNACZENIE DZIAŁANIA RATOWNICZE:
Co oznacza czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia a również likwidacji źródła stworzenia pożaru, klęski żywiołowej albo innego miejscowego zagrożenia dekontaminacja właściwa.