Czy przydatne?

Definicja Właściwa Dekontaminacja

Co oznacza DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA: jest prowadzona poza terenem akcji - w strażnicy albo specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu

Czym jest DEKONTAMINACJA WŁAŚCIWA znaczenie w Słownik definicji D .

ZNACZENIE DOWÓDCA ZMIANY:
Co oznacza ratownik wyznaczony do zarządzania zmianą służbową dekontaminacja właściwa.
ZNACZENIE DYMOSZCZELNOŚĆ:
Co oznacza umiejętność do przeciwstawienia się przenikaniu poprzez przedmioty budowlane budynku gazów i par albo (i) płomieni w uwarunkowaniach pożaru, nazywana również szczelnością pożarową dekontaminacja właściwa.
ZNACZENIE DZIAŁANIE W NATARCIU:
Co oznacza zobacz obrona dekontaminacja właściwa.
ZNACZENIE DUPLEKS:
Co oznacza mechanizm łączności telegraficznej, gdzie sygnały mogą być przekazywane równocześnie w obu kierunkach dekontaminacja właściwa.
ZNACZENIE DGW:
Co oznacza dolna granica wybuchowości dekontaminacja właściwa.